Hyppää sisältöön

Vt 6 Korian kohta -hankkeen rakentaminen käynnistyy

Julkaistu 25.1.2024 13.00

 

Kouvolan länsipuolella, Korian taajaman kohdalla käynnistyvät Kuutostien rakennustyöt. Tietä parannetaan noin kahden kilometrin matkalla uudelle tielinjalle nykyisen tien länsipuolelle. Myös rautatien ylittävä Korian maantiesilta uusitaan.

Vt 6 Korian kohta -hankkeen kehitysvaiheen suunnittelutyöt on saatu valmiiksi. Päätös toteutus- eli rakennusvaiheeseen siirtymisestä tehtiin tammikuussa. Työt käynnistyvät maastossa valmistelevilla töillä ja pintamaan poistolla helmikuun aikana.

”Kehitysvaiheessa olemme hakeneet ratkaisut uuden sillan ja sen tulopenkereiden pohjanvahvistuksiin. Olemme myös selvittäneet kiertotalousmahdollisuuksia, joilla voisimme täydentää hankkeen massatarpeita. Yhteistyössä urakoitsijan kanssa on löydetty keinoja kehittää tiesuunnitelmaratkaisua niin, että se palvelee osaltaan myös valtatien 6 tulevaisuuden kehittämistarpeita”, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Hankkeen rakennusurakasta vastaa Destia Oy. Urakkasopimus Destian kanssa allekirjoitettiin lokakuussa. Hankkeessa on käytössä STk-urakkamalli, jossa urakoitsija vastaa rakentamisen lisäksi urakan kehitysvaiheesta yhdessä tilaajan kanssa sekä rakentamissuunnittelusta.

”Kehitysvaiheen yhteistyö tilaajan kanssa on sujunut hyvin. Nyt on hyvät edellytykset siirtyä toteutusvaiheeseen ja alkaa rakentamaan”, työpäällikkö Jani Leino Destia Oy:stä arvioi.

Rakennustöitä tehdään pääosin nykyisen tielinjan ulkopuolella. Uuden linjauksen molempien päiden liitoskohtien rakentamisen aikaan liikenne ohjataan työkohteiden ohi lyhyiden kiertoteiden kautta. Myös vanhan valtatien levittämisen ajalla liikenteelle koituu hetkittäistä haittaa.

Helmi–huhtikuussa 2024 hankkeen rakennustyöt keskittyvät Lahti–Kouvola-radan ylittävän Korian maantiesillan läheisyyteen.

Työmaaliikenteen turvallisen liikkumisen varmistamiseksi työmaan kohdalla tullaan käyttämään alennettua nopeusrajoitusta. Suuremmista tienkäyttäjään vaikuttavista liikennejärjestelymuutoksista tiedotetaan erikseen työvaiheiden toteutusajankohtien tarkentuessa.

Valtatie 6 on yksi Kaakkois- ja Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle ja rannikon satamiin suuntautuvan liikenteen pääyhteyksistä. Kyseinen kohta on liikenteen pullonkaulaksi jäänyt osuus, joka on tasoltaan heikko verrattuna yhteysvälin muihin osuuksiin. Hankkeessa Korian ylikulkusilta korvataan uudella, ja samalla uudistetaan alueella olevia yksityistieyhteyksiä.

Kokonaisuudessaan hanke valmistuu kesän 2025 aikana. Hankkeen kustannusennuste on 15,5 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Väylävirasto
Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
p. 029 534 3563
[email protected]

Destia Oy
Työpäällikkö Jani Leino
p. 0400 551 665
[email protected]

Hanke verkossa
vayla.fi/vt-6-korian-kohta

Vt 6 Korian kohta -hanke
Valtatie 6 on alueellisesti ja valtakunnallisesti tärkeä yhteys Kaakkois- ja Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle sekä merkittävä väylä Itä-Suomen tavarakuljetuksille. Tie on Kouvolan kohdalla turvaton ja laatutasoltaan poikkeava. Vt 6 Korian kohta -hankkeessa Lahti–Kouvola-radan kanssa risteävä Korian ylikulkusilta uusitaan ja samalla parannetaan valtatietä sillan molemmin puolin yhteensä noin 2 kilometrin matkalla vastaamaan päätieverkon laatutasoa. Hankkeen kustannusennuste on 12 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu kesällä 2025.

Liitteet