Hyppää sisältöön

Vt 5 Mikkelin kohta: Työmaa hiljenee valmistumisen merkiksi

Julkaistu 09.11.2017

Viitostien Mikkelin kohdan työmaalla tehtiin syys- ja lokakuussa vielä pieniä päällystys- ja viimeistelytöitä, jotka ovat nyt valmistuneet. Tien valmistumisen myötä paranevat liikenneyhteyksien ja katuverkoston lisäksi myös maankäytön mahdollisuudet, tarjoten elinkeinoelämälle uusia suuntia kaupungin kehittämiseksi.
    
Ympäristö asetti tiukat vaatimukset suunnittelulle ja rakentamiselle

– Hanke oli vaativa suunnittelu- ja rakennuskohde hankkeen sisältämien monitahoisten ja laajojen ympäristörakentamistoimien vuoksi, kertoo hankkeesta vastannut projektijohtaja Hannu Nurmi Liikennevirastosta.

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa uusia siltoja rakennettiin 10 kappaletta ja parannettiin viisi nykyistä siltaa. Kolme eritasoliittymää nykyaikaistettiin, ja ajorata Mikkelin kohdalla muutettiin kaksiajorataiseksi valtatieksi noin neljän kilometrin matkalla. Pohjavesisuojauksia rakennettiin noin 2 kilometrin matkalla yhteensä 3,7 ha ja melusuojauksia 5,5 km. Lappeenrannan suuntaan johtava Ristiinantie kunnostettiin keskeisellä kaupunkialueella.

Viitostien parannukset ovat tärkeitä Itä-Suomelle

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jota pitkin kulkee päivittäin noin 15 000–20 000 ajoneuvoa. Mikkelin keskusta-alueen ohittava tie toimii sekä Itä-Suomen alueen kannalta tärkeänä runkoyhteytenä ja Mikkelin kaupungin sisäisen liikenteen väylänä. Väylän käyttäjämäärän on arvioitu kasvavan 1,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä

Liikenne kulkee nyt sujuvasti Mikkelin kautta pitkälle tulevaisuuteen. Viitostien kehittämistoimet jatkuvat Juvan suuntaan. Mikkeli–Juva-hankkeen rakennustyöt alkavat vuonna 2018 ja tieosuuden on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2021 mennessä.


Lisätietoja

Projektijohtaja Hannu Nurmi, Liikennevirasto
puh. 029 534 3574

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt hyödyttävät itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennettiin toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannettiin eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehdittiin rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia.  Hanke valmistui vuonna 2017.

Liitteet

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta