Hyppää sisältöön

Vt 5 Mikkelin kohta: Työmaa aktivoituu Ristiinantien ja Graanin suunnilla

Julkaistu 10.04.2017

Työt jatkuvat viitostiellä Mikkelin kohdalla. Savilahden sillan ja Tuppuralan eritasoliittymän välistä osuutta parannetaan erkanemis- ja liittymiskaistoja pidentämällä ja geometriaa korjaamalla. Tuppuralan eritasoliittymän alueella tehdään kaistajärjestelyjä välillä 10.4–13.7.2017, jolloin alueen nopeusrajoitus on 50 km/h ja tarvittaessa 30 km/h.

Graanin siltaa ja Tuppuralan alikulkukäytävää levennetään. Ajoradan keskikaista muutetaan vastaamaan kaupungin kohdalla olevaa keskikaistaa. Kohteen siltatyöt vaikuttavat katuverkon ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyihin. Pohjoisen suuntaan suljetaan yksi kaista Savilahden sillan jälkeen. Nopeusrajoitus 50 km/h alkaa ennen Savilahden siltaa. Kohteen siltatyöt vaikuttavat myös katuverkon ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyihin.

Ristiinantien parannustoimien vuoksi joudutaan sulkemaan toinen kaista. Kaistajärjestelyjä tehdään välillä 10.4.–13.7.2017, jolloin liikennettä ohjataan kaistalta toiselle töiden etenemisen mukaan. Nopeusrajoitus alueella on 50 km/h.

Lisätietoja antavat

Pekka Jaakkola, Destia Oy puh. 0400 888241
Joonas Hämäläinen, Liikennevirasto puh. 029 534 3536

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta

 

Liitteet

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta