Hyppää sisältöön

Vt 5 Mikkelin kohta: Tuppuralan liittymän työt vaikuttavat liikennejärjestelyihin katuverkolla

Julkaistu 26.04.2017

Mikkelin Tuppuralan ja Graanin alueella tehtävien parannustöiden vuoksi valtatien alittavia väyliä joudutaan sulkemaan tilapäisesti. Heti vapun jälkeen, tiistaina 2.5. suljetaan Graanin alilkulku, ja liikenne ohjataan kulkemaan oheisen kartan mukaisesti Paukkulantien ja Tuppuralankadun kautta.

Vajaa viikko myöhemmin, 8.5. suljetaan Tuppuralan alikulku, ja kevyt liikenne ohjataan oheisen kartan mukaisesti kulkemaan Tuppuralankadun kautta. Vaihtoehtoisesti kevyt liikenne voi kulkea myös Savilahden sillan ali, kavennettua reittiä pitkin.

Liikenteen järjestelyt ovat voimassa heinäkuun puoliväliin saakka.

 

Lisätietoja antavat

Pekka Jaakkola, Destia Oy puh. 0400 888241

Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 029 534 3574

 

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta

facebook.com/vt5mikkelinkohta

 

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia.  Hanke valmistuu vuonna 2017.

Liitteet

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta