Takaisin

Vt 5 Mikkelin kohta: Liikenne uudelle ajoradalle kolmen kilometrin matkalta

Vt 5 Mikkelin kohta: Liikenne uudelle ajoradalle kolmen kilometrin matkalta

Julkaistu 22.08.2016

Mikkelin kohdan parannustyöt etenevät jälleen yhden merkittävän etapin. Asfaltointityöt eteläisellä ajoradalla on saatu valmiiksi kolmen kilometrin matkalta. Liikenne otetaan uudelle ajoradalle kaksikaistaisena hankkeen alkuosasta, Pitkäjärven eritasoliittymästä Kaihun eritasoliittymään asti.

Ajoradalla tehdään kuitenkin viimeistelytöitä, joiden vuoksi osia toisesta kaistasta joudutaan sulkemaan väliaikaisesti. Liikennettä ohjataan kaistalta toiselle töiden etenemisen mukaan. Nopeusrajoitus ajoradalla on 50 km/h. Lahden suunnasta Kuopioon päin menevän liikenteen sirryttyä eteläiselle ajoradalle aloitetaan päällystystyöt pohjoisella ajoradalla. Pohjoinen ajorata on Kuopion suunnasta Lahteen päin menevän liikenteen käytössä yksikaistaisena.

Lisätietoja antavat

Projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto puh. 0400 377 637
Työmaapäällikkö Jari Lievonen, Destia Oy puh. 040 536 0021

Hanke verkossa

liikennevirasto.fi/vt5mikkelinkohta
facebook.com/vt5mikkelinkohta
 

Vt5 Mikkelin kohta -hankkeen parannustyöt tulevat hyödyttämään itäisen Suomen tieliikennettä ja Mikkelin kaupungin sisäistä liikennettä. Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017.


reaktionapit