Takaisin

Vt 4 Rovaniemi: Liikennejärjestelyihin muutos alkuviikoksi

Vt 4 Rovaniemi: Liikennejärjestelyihin muutos alkuviikoksi

Julkaistu 31.07.2015

Nelostien perusparannusurakan työt etenevät. Oijustien pohjoisesta suunnasta tuleva ramppi suljetaan alkuviikon ajaksi.

Oijustien eritasoliittymän pohjoisen suunnasta tuleva ramppi suljetaan sunnuntaista 2.8. kello 6 alkaen keskiviikkoon 5.8. saakka. Paikalla rakennetaan sadevesiviemäreitä ja viimeistellään rampin rakentamistöitä.

Henkilöautoliikenne ohjataan Eteläkeskukseen Viirinkankaantien ylittävän uuden sillan alta Vierustien kautta. Sillan alikulkukorkeus on 3,7 metriä. Tätä korkeammat ajoneuvot ohjataan Vapaudentien risteyksen kautta Vierustielle.

Työt ovat käynnissä koko urakka-alueella sekä Rovaniemen kaupungin kaduilla. Lähiviikkoina avataan uusi Lehtikatu, jonka kautta Vapaudentien ja Vierustien välinen liikenne siirtyy kulkemaan. Samalla valtatien ylittävä liikenne poistuu Vapaudentien ja Vierustien risteyksestä.

Valtatien nykyisiä siltoja peruskorjataan, ja sen vuoksi tien toinen ajorata on suljettu koko urakka-alueella syyskuun loppupuolelle saakka.

Lisätietoja

Liikennevirasto: projektipäällikkö Keijo Heikkilä, p. 029 534 3582, keijo.heikkila@liikennevirasto.fi.
Rovaniemen kaupunki: rakennuspäällikkö Arvo Seppälä, p. 016 3228107, arvo.seppala@rovaniemi.fi.

www.liikennevirasto.fi/vt4rovaniemi
www.facebook.com/vt4rovaniemi
@vt4roi

Valtatie 4 on kansainvälisesti merkittävä väylä. Rovaniemen kohdan perusparannus on ratkaisu valtatien liikenneongelmiin Rovaniemellä. Hanke käsittää valtatien parantamista 2,5 kilometrin matkalla välillä Oijustie–Erottaja. Henkilöautoilu, kevyt liikenne ja joukkoliikenne Rovaniemen keskustan välittömässä läheisyydessä sujuvoituu ja liikenneturvallisuus paranee. Rakentaminen toteutetaan vuosien 2014–2016 aikana. Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.


reaktionapit