Hyppää sisältöön

Vt 4 Oulu-Kemi: Uusi kiertotie käyttöön Viantienjoki-Maksniemi -osuudella

Julkaistu 13.05.2020

Vt 4:n parannustyöt välillä Viantienjoki-Maksniemi laajenevat Maksniemen alikulkusillan kohdalle.  

Hankkeen siltatyöt laajenevat hankkeen pohjoispäähän Maksniemen alikulkusillan kohdalle maanantaina 18.5.2020, jolloin otetaan käyttöön uusi kiertotie. Muiden siltojen työt ovat käynnistyneet jo aikaisemmin. Tämän uuden kiertotien käyttöönoton jälkeen työmaalla on käytössä siltojen kohdilla seitsemän kiertotietä. Kiertotiet ovat lyhyitä kaksikaistaisia päällystettyjä teitä, joiden nopeusrajoitus on 40 km/h.

Viantienjoki-Maksniemi -urakka sisältää ohituskaistajaksojen, rinnakkaisteiden, alikulkusiltojen ja vesistösiltojen rakentamista. Urakkaan sisältyy 12 uuden sillan rakentaminen, joista 9 sillan kannet on jo talven ja kevään aikana betonoitu. Liikenteelle ensimmäisiä siltoja otetaan kesäkuun lopulla. 

Hankkeessa rakennetaan uusi 8 km pitkä rinnakkaistieyhteys valtatien eteläpuolelle sekä valtatien pohjoispuolelle Maksniementien ja Palohovintien yhdistävä 1,2 km pituinen rinnakkaistie. Myös yksityisteitä rakennetaan useita kilometrejä.

Urakan työt valmistuvat syksyllä 2020.

Ohituskaistoilla sujuvuutta ja turvallisuutta 

Väyläviraston projektipäällikkö Keijo Heikkilän mukaan ohituskaistat parantavat raskaan liikenteen käyttämän tieosuuden liikenneturvallisuutta merkittävästi. Tulevina vuosina raskaan liikenteen määrä tulee todennäköisesti vielä lisääntymään, mikäli Kemiin suunnitellut teollisuusinvestoinnit käynnistyvät.

”Liikenteen sujuvuus paranee ja ohitukset ovat lisäkaistojen myötä turvallisempia. Myös paikallisen liikenteen turvallisuus ja erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee, kun liikenne siirtyy kulkemaan alikulkusiltojen ja rinnakkaisväylien kautta”, Heikkilä kertoo.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta. 

http://www.vayla.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

 

Lisätietoja:

Keijo Heikkilä

Projektipäällikkö, Väylävirasto
Puh. 029 5343 582

[email protected]

 

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 170  Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021. 

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.