Takaisin

Vt 4 Oulu-Kemi: Parannustyöt etenevät ja kevät tuo uusia työkohteita Oulussa

Vt 4 Oulu-Kemi: Parannustyöt etenevät ja kevät tuo uusia työkohteita Oulussa

Julkaistu 17.04.2019

Vt 4:n parannustyöt ovat jatkuneet etenkin siltakohteiden osalta läpi talven. Huhtikuun lopulta alkaen työt jatkuvat aiempaa laajemmin Oulun kohdalla Kaakkurissa, Linnanmaalla ja Pateniemessä.

Oulun kohdalla työt käynnistyvät lumen ja roudan sulaessa uudella vaihteella huhtikuun lopulla, kun maanrakennustöitä voidaan aloittaa laajemmin. Merkittävimmät kohteet ovat Kaakkurin alueella ja niistä on liikennehaittaa moottoritiellä sekä Oulunlahdentiellä. Kaakkurin siltatyöt jatkuvat touko-kesäkuun aikana ja kaistojen sekä liittymien rakennustyöt käynnistyvät kevään aikana myös Oulunlahdentiellä.

Pohjantiellä Kaakkurin ja Linnanmaan välillä merkittävimmät liikennejärjestelyt liittyvät siltojen korjaustöihin ja melukaitojen asennuksiin useissa eri kohteissa, joissa tullaan ajoittain kaventamaan kaistoja. Näille kohdille on tulossa myös muutoksia nopeusrajoituksiin.

Linnanmaalla ja Pateniemessä tehdään puolestaan kevään ja alkukesän aikana päällystystöitä ja liikennevalojen muutostöitä eritasoliittymien alueella. Kohteita myös valmistuu ja kyseisellä tieosuudella moottoritiellä olevat kiertotiet poistuvat kesäkuun aikana.

Kello-Räinänperä -välillä käynnistyy kevään aikana maanrakennustyöt ohituskaistajaksolla Kiiminkijoen ja Iin Räinänperän välisellä osuudella, mikä vaikuttaa myös liikenteeseen.

Olhava-Kuivaniemi -välin tienrakennustyöt jatkuvat

Oulun pohjoispuolella Iissä Olhava-Kuivaniemi -välillä jatketaan lähiviikkoina normaalia tienrakentamista, joka ei juurikaan vaikuta arkiliikenteeseen tämän hetkistä enempää. Koko talven jatkuneet louhinnat saadaan päätökseen huhtikuun aikana.

Riista-aitojen rakentaminen alkaa kesäkuussa, tievalaistusta rakennetaan kesä-elokuun aikana. Myös luiskien viimeistelytyöt ajoittuvat kesäkuukausille.

Liikennettä haittaavat työt kohdistuvat kevään ja alkukesän aikana mm. siltakohteisiin, joissa on ajoittain käytössä kiertotie.

Kesäkuussa alkavat myös jyrsintä-ja päällystystyöt, jotka jatkuvat elokuulle saakka. Kesän aikana asennetaan myös keskikaiteita.

Olhava-Kuivaniemi välin työt valmistuvat tämän vuoden syksyllä.

”Talven aikana liikennejärjestelyt ovat olleet koko hankkeen alueella suurelta osin vakiintuneita. Keväästä alkaen käynnistyvät kohteet ja etenevät työvaiheet tuovat mukanaan muutoksia liikennejärjestelyihin, jotka tienkäyttäjien on syytä huomioida”, Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilä muistuttaa.  

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta.

http://www.liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:

Jukka Päkkilä
Projektipäällikkö, Väylävirasto
Puh. 029 534 3755
jukka.pakkila@vayla.fi

Risto Lippo
Projektijohtaja, Destia Oy (Oulun kohta sekä Kello-Räinänperä)
Puh. 040 5836128
risto.lippo@destia.fi

Stefan Renlund
Työpäällikkö, Ab Tallqvist Infra Oy (Olhava-Kuivaniemi)
Puh. 0400 562292
stefan.renlund@tallqvist.fi 

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 170  Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.


reaktionapit