Takaisin

Vt 4 Lahden kohdalla yli 4,4 metriä korkeat kuljetukset kiertotielle – ylikorkeat kuljetukset vaarana osua siltatyömaahan

Vt 4 Lahden kohdalla yli 4,4 metriä korkeat kuljetukset kiertotielle – ylikorkeat kuljetukset vaarana osua siltatyömaahan

Julkaistu 09.11.2018

Valtatielle 4 on Lahden kohdalla asennettu 4,4 metrin korkeudelle korkeusrajoitinpalkki ennen rakenteilla olevaa siltaa. Ennen korkeusrajoitinpalkkia on vielä korkeusvaroitin (ns. helistimet), jotka on maanantain asennuksen jälkeen ajettu useamman kerran ylikorkealla kuormalla alas. Korkeusrajoituksesta kertovia liikennemerkkejä on kaikilla tulosuunnilla. Korkeusrajoitusta on noudatettava, ylikorkealla ei pääse kohteesta läpi.

Rajoitusmerkeillä rajoitettua korkeutta korkeammat kuljetukset aiheuttavat vakavan turvallisuusuhan muille tienkäyttäjille ja siltakohteen työntekijöille.

Korkeusrajoittimet on asennettu varoittamaan käynnissä olevasta siltatyöstä valtatien 4 Kujalan kohdalla Renkomäen ja Joutjärven liittymien välillä. Siltatyömaalla rakennetaan uutta eritasoliittymää osana Lahden eteläisen kehätien rakentamista.

Älä vaaranna liikennettä ja ihmishenkiä

Erikoiskuljetuksille on varmistettu kiertotie, ja vaikka se hieman pidentää matkaa, se on parempi vaihtoehto kuin mahdollinen onnettomuus, joka vaarantaa niin tiellä liikkujat kuin siltatyömaan työntekijät.

Siltatyömaalla on käynnissä tulevan sillan telineiden aukkojen rakentaminen. Telineaukot tulevat olemaan 4,4 metriä korkeat ja 6 metriä leveät. Valmistuttuaan, sillan alituskorkeus on 5 metriä ja tätä suuremmat erikoiskuljetukset ohittavat Kujalan eritasoliittymän sillat ramppeja pitkin.

Korvaavat reitit erikoiskuljetuksille:  
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/359856/Kujalan+etl_kiertoreitit.pdf/fc58502d-5b7d-4cff-bf91-203633c26c6b

Yli 4,4 metriä korkeiden erikoiskuljetusten kiertotie.

 

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien Kujalan eritasoliittymän rakentamisen kohta.

 

Lisätiedot:
Projektijohtaja Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi
Vastaava työnjohtaja Timo Takala, VALTARI allianssi, Skanska, puh. 050 437 0647, timo.takala@skanska.fi  

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/vt12letke
www.facebook.com/vt12letke
www.twitter.com/vt12letke
(@Vt12Letke)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.


reaktionapit