Hyppää sisältöön

Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Tikkakosken hajuhaittaa selvitetään

Julkaistu 14.3.2022 12.00

 

Tikkakosken eritasoliittymän kohdalla uuden tien pohjan kantavuutta parannettiin massa-stabilointimenetelmällä. Alueella on nyt havaittu hajuhaittoja, jotka eivät ole terveydelle vaarallisia.

Rakennettavan tien pohjaa voidaan vahvistaa esimerkiksi paaluttamalla tai massanvaihdolla. Menetelmä valitaan sen perusteella, mikä on teknisesti ja taloudellisesti järkevintä. Tikkakosken eritasoliittymän kohdalla pohjamaan kantavuutta vahvistettiin massastabiloinniksi kutsutulla menetelmällä. Alueen sopivuus massastabilointiin varmistettiin teettämällä etukäteen niin sanotut stabiloitavuustutkimukset. Turve sopi stabilointiin sekä kohdassa oli jo valmiiksi hiekkamäki, jota hyödynnettiin stabiloinnissa runkoaineena. 

Luonnollisten yhdisteiden muodostumista maaperässä ei voi estää

Tikkakoskella vahvistettavaa tietä rakennettiin noin 350 metriä. Turve-hiekka-sementtiseoksen päälle rakennettiin esikuormituspenger ja tierakennekerrokset. Tie loi stabiloidun maaperän päälle eräänlaisen kannen, joka on tähän asti estänyt maaperässä luonnollisesti syntyvien haihtuvien ja haisevien yhdisteiden vapautumisen. Haju ei ole terveydelle vaarallista, eikä se johdu maaperän pilaantumisesta.

”Tilanne on tunnistettu ja sitä tutkitaan. Tulosten perusteella teemme tarvittavat toimenpiteet haitan minimoimiseksi”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Ari Mäkelä Väylävirastosta. 

Sääolosuhteet, kuten tuuli, lämpötila, ilmanpaine ja kosteus, vaikuttavat voimaakkasti hajun leviämiseen. Haju on viihtyvyyshaitta, eikä se aiheuta vaaraa terveydelle. 

Massastabiloinnilla saavutetaan ympäristöetuja

Massastabiloinnin merkittävimmät edut ovat, että menetelmällä saadaan hyötykäyttöön olemassa olevia maamassoja eikä myöskään muodosteta lisää käsiteltäviä massoja. Stabiloinnin työvaiheet tehdään suoraan stabiloitavassa kohdassa, jolloin seosta tai sen komponentteja ei kuljeteta edestakaisin. Näin vähennetään päästöjä ja ympäristön kuormittumista sekä lisäkustannusten syntyä. 

Lisätiedot:
 

Ari Mäkelä, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3567, [email protected] 
Jaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, [email protected] 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoski
www.facebook.com/vt4kirritikkakoski 

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.