Hyppää sisältöön

Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Tikkakosken eritasoliittymässä uuden tien pohjaa vahvistetaan massastabiloinnilla

Julkaistu 03.06.2020

17 kilometrin pituisen moottoritien rakentamiseen liittyy lukuisia eri työvaiheita. Tikkakosken eritasoliittymän kohdalla uuden tien pohjan kantavuutta parannetaan massastabilointimenetelmällä.

Rakennettavan tien pohjaa voidaan vahvistaa esimerkiksi paaluttamalla tai massanvaihdolla. Menetelmä valitaan sen perusteella, mikä on teknisesti ja taloudellisesti järkevintä. Tikkakosken eritasoliittymän kohdalla pohjamaan kantavuus varmistetaan massastabiloinniksi kutsutulla menetelmällä. Alueen turve sopii stabilointiin sekä kohdassa on jo valmiiksi hiekkamäki, jota hyödynnetään stabiloinnissa runkoaineena.

Massastabiloinnin päätyövaiheita ovat esisekoitus ja varsinainen sekoitus. Esisekoitusvaiheessa turpeeseen sekoitetaan hiekkaa, joka parantaa turpeen lujittumista pelkkään sementtiin verrattuna. Varsinaisessa sekoittamisessa seokseen lisätään sementtiä Kirri-Tikkakosken työmaallakin nähdyllä sekoittimella. Kaikki nämä työvaiheet tehdään tulevan tien stabiloitavassa kohdassa, seosta tai sen komponentteja ei kuljeteta edestakaisin. Näin säästetään ympäristöä ja kustannuksia.

”Esimerkiksi massanvaihdossa turve pitäisi kaivaa pois ja korvata louheella, jolloin massojen käsittelyyn ja siirtelyyn tarvittaisiin kuljetuksia, jotka päästöillään kuormittavat ympäristöä ja lisäävät osaltaan myös kustannuksia. Turvekerroksen syvimmät kohdat Tikkakoskella ovat noin yhdeksän metrin luokkaa, matalimmatkin kolme, neljä metriä. Massastabiloinnilla vahvistettavaa tietä rakennetaan noin 350 metriä”, sanoo Kirri-Tikkakosken pääurakoitsija Destian lohkovastaava Jussi Leinonen.

Stabiloitavuustutkimuksilla varmistetaan alueen sopivuus valitulle menetelmälle

Tikkakosken kohdalla on suoritettu etukäteen niin sanotut stabiloitavuustutkimukset. Tutkimusta varten alueella on tehty kairauksia ja otettu maanäytteitä. Laboratoriossa turvetta, hiekkaa ja sementtiä on sekoitettu, jotta voidaan testata, saavutetaanko riittäviä lujuuksia.

Massastabiloinnin jälkeen rakennetaan esikuormituspenger ajamalla maa-ainesta turve-hiekka-sementtiseoskerroksen päälle. Maa-aineksen alla turvekerros vielä painuu ja lujittuu. Painumaa seurataan vähintään kuuden kuukauden ajan, ja niin pitkään, että painuma on pysähtynyt. Seurantavaiheessa mittauksia tehdään kahden viikon välein. Painuman pysähdyttyä voidaan rakentaa seuraavat tierakennekerrokset. Tikkakosken kohdalla näitä päästään aloittamaan arvioidusti tulevana talvena.

”Massastabiloinnissa on paalutusta tai massanvaihtoa työteknisesti haastavampaa saada tien pohjamaalle tarvittava lujuus. Riskiä pyritään pienentämään kattavilla ennakkotutkimuksilla alueen sopivuudesta massastabilointiin. Massastabiloinnin merkittävimmät edut ovat, että menetelmällä saadaan hyötykäyttöön olemassa olevia leikattavia maamassoja eikä myöskään muodosteta lisää käsiteltäviä massoja, kuten massanvaihdossa”, Leinonen lisää.

Lisätiedot:
Jarmo Niskanen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 0295 34 3127, [email protected]

Jaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoski
www.facebook.com/vt4kirritikkakoski

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.