Hyppää sisältöön

Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Rinnakkaistien liikennejärjestelyt

Julkaistu 13.07.2020

Valtatien 4 liikenne siirretään 13.8.2020 rinnakkaistielle moottoritien rakennustöiden takia ja nykyinen valtatie 4 suljetaan liikenteeltä Puuppolan ja Vehniän välillä. Rinnakkaistien molemmissa päissä Puuppolassa ja Vehniällä liikennejärjestelyt ovat väliaikaisia, muuten kyseessä ovat jo lopulliset liikennejärjestelyt. Yleinen voimassaoleva nopeusrajoitus rinnakkaistiellä on 60 km/h.

Jyväskylän suunnasta pohjoiseen ajettaessa rinnakkaistielle liitytään nykyistä valtatietä 4 pitkin Matinmäentien risteyksen jälkeen. Matinmäen suunnasta tulevat liittyvät rinnakkaistielle Matinmäentien ja rinnakkaistien risteyksestä. Puuppolaan ja Puuppolankoskentielle yhteys kulkee Salmelantien pohjoispuolella ja rakennettavan valtatien ali.

Tikkakoskentieltä ja Jyväskylän lentokentältä rinnakkaistielle liitytään kiertoliittymistä. Tikkakosken liikenne kulkee ennen risteyssillan valmistumista vielä rinnakkaistien avaamisen aikaan vanhaa Kuukanpääntietä vanhalle valtatielle 4 ja siitä edelleen Tikkakoskentielle. Tikkakosken ja lentoaseman eritasoliittymien sillat saadaan syksyllä myös poikittaisliikenteen käyttöön.

Pohjoisessa Vehniän kohdalla rinnakkaistieltä liitytään vanhalle valtatielle 4 tulevan Vehniän eritasoliittymän idänpuoleista ramppia. Ramppi on käytössä kaksisuuntaisena siihen asti, kunnes uusi moottoritie otetaan käyttöön. Vehniän kylälle haluavat ajavat vanhaa valtatietä 4 aina Vehniän kylätien ja Jokihaarantien ja vanhan valtatien 4 risteykseen asti, mistä on yhteys muun muassa Vehniän koululle.

Ruuhkien välttämiseksi Uuraisista ja Tikkakoskelta Jyväskylään suuntaaville ei suositella rinnakkaistiereittiä

Hankkeen yhteydessä rakennettavat, rinnakkaistieltä tulevan moottoritien poikki vievät suorat yhteydet Puuppolankoskentielle ja edelleen Uuraisiin eivät aukea rinnakkaistien kanssa samaan aikaan. Uuraisista ja Tikkakoskelta Jyväskylään haluavien suositellaan käyttävän rinnakkaistien sijaan jo aiemmin käytössä ollutta reittiä Puuppolan kautta ruuhkien välttämiseksi.

Joukkoliikenne ja kävelyn ja pyöräilyn väylät

Rinnakkaistiellä on käytössä useita linja-autopysäkkejä, joiden sijannit mukailevat valtatiellä 4 käytössä olleita pysäkkejä. Rinnakkaistien eteläpäässä on pysäkkipari Matinmäentien risteyksessä. Puuppolan pysäkit sijaitsevat Puuppolankoskentien pohjoispuolella, Puuppolaan vievän yhteyden läheisyydessä rinnakkaistiellä. Etelän suunnasta tultaessa seuraava pysäkkipari on myöhemmin valmistuvan Uuraisten suuntaan lähtevän Kuikantien (uusi tien nimi) risteyksessä. Seuraava pysäkkipari on vielä rakentamattoman Päivölän risteyssillan kohdalla, josta Tikkamannilantie liittyy rinnakkaistiehen. Edelleen pohjoisen suuntaan mentäessä seuraava pysäkkipari on Tervajärventien risteyksessä tien molemmin puolin. Tikkakosken kohdan pysäkit sijaitsevat Tikkakosken kiertoliittymän etelä- ja pohjoispuolella sekä länsipuolella. Tikkakosken ja lentoaseman kiertoliittymien välillä on pysäkkipari Pajulammintien ja Rajapellontien (uusi tien nimi) risteyksessä. Lentoasemantien pysäkit löytyvät kiertoliittymän etelä- ja pohjoispuolelta. Ennen Vehniäntien kohdan pysäkkejä on vielä yksi pysäkkipari etelään ja pohjoiseen vielä keskeneräisen uuden Valkamantien kohdalla. Vehniän koulun kohdalla sekä vanhan valtatien 4 alittavan Vehniän kylätien pysäkit jäävät edelleen käyttöön. Pohjoiseen, vanhan valtatien 4 alittavan Vehniän kylätien kohdalle, on myös rakennettu uusi pysäkkipari. Pysäkkejä käyttävät sekä joukkoliikenne että koulukuljetukset.

Rinnakkaistien yhteyteen rakennetaan yli 25 kilometriä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Osa kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitetuista reiteistä otetaan elokuussa käyttöön päällystämättömänä, koska niitä saatetaan joutua käyttämään työmaaliikenteen väylinä.

Rinnakkaistiellä on kaksi nimeä

Jyväskylän kaupunki on nimennyt uuden rinnakkaistien (maantie 624) Tervajoentieksi. Tervajoentie alkaa Puuppolasta ja päättyy Tikkakosken kiertoliittymään.
Laukaan kunta on nimennyt rinnakkaistien kunnan alueella Alapohjantieksi. Alapohjantie alkaa Kuukanpääntieltä ja päättyy Vehniän uuteen eritasoliittymään. Uudet nimet astuvat voimaan, kun kuntien päätökset ovat lainvoimaisia, kuitenkin viimeistään 7.8.2020.

Rinnakkaistietä käytetään myös varsinaisen moottoritien valmistuttua asutuksen liityntäväylänä ja moottoritiellä kiellettyjen hitaiden ajoneuvojen reittinä.


Lisätiedot:

Jarmo Niskanen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 0295 34 3127, [email protected]

Jaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoski
www.facebook.com/vt4kirritikkakoski

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.