Hyppää sisältöön

Vt 4 Kirri-Tikkakoski: Muutoksia liikuntareitteihin Kirrin ja Puuppolan välillä

Julkaistu 04.12.2019

Uuden moottoritien rakennustyöt aiheuttavat muutoksia myös totuttuihin ulkoliikuntareitteihin.

Makkarajoentien sillan viereen on rakennettu väliaikainen putki työmaatielle. Työmaaliikenne kulkee väliaikaisen putken yli ja liikkujat käyttävät Makkarajoentien siltaa. Vaikka työmaaliikenne on ohjattu kulkemaan omaa reittiään, alueella kannattaa olla erityisen tarkkaavainen lisääntyneen työmaaliikenteen takia.

Uuden moottoritien linjauksella on useassa paikassa korkeita luiskia, jotka ovat vaarallisia maastossa liikkuville. Rakentamisen aikana nämä alueet rajataan suoja- ja riista-aidoilla.  Kirrin ja Puuppolan välillä tehdään myös räjäytys- ja louhintatöitä. Räjäytys- ja louhintatöitä tehdään myös Matinmäen risteyssillan läheisyydessä Puuppolan päiväkodin kohdalla. Räjäytyksiä ei tehdä päiväuniaikaan ja kulku päiväkodille onnistuu normaalisti räjäytyksistä huolimatta. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä juuri ennen räjäytystä. Vaaratilanteiden välttämiseksi pääsy alueelle estetään.

Laahajoen jokiuoman ulkoilureitti on kokonaan suljettu

Rakenteilla on myös Laahajoen yli Korttajärven risteyssillat. Siltojen kohdalle on tehty louhepenger joen yli. Louhepenkereen päältä rakennetaan sillat. Siltojen alue on työmaata ja tästä syystä aiemmin ulkoilijoiden käytössä ollut jokiuoma on suljettu kokonaan liikenteeltä.

Lisäksi Laahajoessa on nykyisen valtatien sillassa suodatin, joka estää irtonaisen maa-aineksen kulkeutumisen joen alapuolisiin vesistöihin. Lisäksi suodattimeen tarttuu mahdollisesti joessa kelluvat  roskat ja muu kelluva aines. Joen virtaus on myös muuttunut rakentamisen johdosta, joten jäätilanne voi olla muuttunut aikaisempiin talviin verrattuna. Jäätilanteen salliessa aiempina vuosina jäälle tehtyjä liikuntareittejä ja latuja ei voida tänä vuonna urakka-alueella siltatyömaiden takia tehdä.
 

 

 

Lisätietoja:

Hankkeen talouteen liittyvät asiat:

Ari Mäkelä, asiantuntija, Väylä, puh. 0295 34 3567, [email protected]

Rakentamiseen liittyvät asiat:

Jarmo Niskanen, projektipäällikkö, Väylä, puh. 0295 34 3127, [email protected]

Jaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, [email protected]  

 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoski
www.facebook.com/vt4kirritikkakoski

 

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.