Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi: Louhintatyöt käynnistyvät – tiedossa liikenteen pysäytyksiä

Julkaistu 20.9.2021 8.42

 

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen rakentamistyöt etenevät hyvää vauhtia. Syksyn ja talven aikana hankkeella tehdään muun muassa johto- ja laitesiirtoja ja valaistustöitä, rakennetaan pohjavedensuojausta sekä parannetaan Hartolan kohdan liittymiä.  Myös louhintatyöt ovat käynnistyneet ja aiheuttavat ajoittaisia liikenteen pysäytyksiä noin kuukauden ajan.  

Louhintatöitä tehdään kolmessa kohteessa, joista ensimmäinen sijaitsee valtatien 4 ja Rusintien eteläisen liittymän kohdalla, valtatien itäpuolella. Toiset kaksi kohdetta sijaitsevat Rusintien eteläisen liittymän pohjoispuolella, valtatien länsipuolella ja Ansiontien pohjoisen liittymän paikkeilla, valtatien itäpuolella.

”Kaikkiaan louhinnat kestävät noin yhden kuukauden ajan. Louhittavaa näillä kolmella kohteella on yhteensä 6 600 kuutiometriä, mikä on varsin maltillinen määrä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Lyhyitä liikenteen pysäytyksiä luvassa

Louhintatyöt Rusintien eteläisen liittymän läheisyydessä ovat käynnissä. Valtatien 4 ja Rusintien liikenne pysäytetään louhintatöiden aikana 21.9. alkaen ajoittain korkeintaan kahdeksaksi minuutiksi kerrallaan. Pysäytykset ajoitetaan aamuruuhkan (kello 6.30–8.30) ja iltaruuhkan (kello 14.30–17.30) ulkopuolelle. Lisäksi nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h valtatiellä 4 louhinta-alueen lähialueilla.

”Hankkeen alueella on työmaiden kohdalla voimassa alennettuja nopeusrajoituksia, joiden noudattamista toivomme tienkäyttäjiltä – näin varmistetaan parhaiten kaikkien turvallisuus”, sanoo Hämäläinen.

Louhintojen takia tehtävät liikenteen pysäytysten kohdat kartalla Hartolassa.

Useita työvaiheita käynnissä syksyn ja talven aikana

Hankkeen tienkäyttäjille tähänastisista näkyvin työvaihe ovat massansiirrot, jotka jatkuvat vielä hyvän aikaa eli kunnes kaikki penkereet ja melusuojaukset on saatu rakennettua. Hankkeella tehdään tällä hetkellä maaleikkauksia Muikunlahden pohjoispuolella ja maapengerryksiä sekä melu- ja suojavalleja Muikunlahden ja Oravakivensalmen välillä.

Uuden tielinjauksen alueen kiviaines on hyvälaatuista ja sitä jalostetaan eri käyttökohteisiin sopivaksi ja kuljetetaan sitten käyttöpaikalle – tavoitteena on mahdollisimman korkea omavaraisuus maanrakennusmateriaalien suhteen.

Alueella tehdään myös merkittävä määrä johto- ja laitesiirtoja sekä uuden tielinjauksen että pohjavedensuojauksen alueella ja lisäksi parannettavalle tieosuudelle asennetaan valaistusta.

Uuden pohjavedensuojauksen rakentaminen käynnistyy syyskuun aikana ja tällä hetkellä tehdään sitä varten tarvittavaa jakavaa kerrosta pienellä osuudella Rajakankaantieltä etelään.

”Kaikkiaan pohjavedensuojausta tehdään mittavat 185 000 neliömetriä, ja töitä jatketaan tänä vuonna  siihen saakka, kun sää sen sallii”, kertoo Hämäläinen.

Vuorenkyläntien, Keskustien, Valittulantien, Koskenniementien ja Koitintien liittymien parantaminen muun muassa kääntymiskaistoja rakentamalla on tarkoitus saada valmiiksi ennen vuodenvaihdetta, mikäli sää sallii. Työt ovat jo edenneet pitkälle Koitintien liittymässä.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. +358 29 534 3563, [email protected]

Markku Hokkanen, projektipäällikkö, GRK Infra Oy, puh. +358 50 056 1906, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi

www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon. 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.