Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi -hankkeen työmaalla sattui öljyvahinko – ei vaaraa pohjavedelle

Julkaistu 17.8.2021 15.53

 

Hankkeen työmaalla, koneiden tankkausalueella, sattui tänään aamupäivällä öljyvahinko, jossa kevytöljyä pääsi valumaan maahan. Vahinko sattui tilanteessa, jossa tankattiin erillistä polttoainesäiliötä, jonka ylivuotosuoja ei toiminut. Varikkoalueella, jossa tankkausaluekin sijaitsee, on pohjavesisuojaus.

”Kaikki maahan valunut öljy on käsityksemme mukaan imeytynyt bentoniittimaton päällä olevaan maa-ainekseen eli pohjavedelle ei ole aiheutunut vaaraa. Nyt puhdistamme alueen ja toimitamme pilaantuneen maa-aineksen asianmukaiseen käsittelyyn”, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Palolaitos on käynyt vahinkoalueella tarkistamassa tilanteen, ja ympäristöviranomainen käsittelee tapahtunutta.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. +358 29 534 3563, [email protected]

Markku Hokkanen, projektipäällikkö, GRK Infra Oy, puh. +358 050 056 1906, [email protected]

Seuraa hanketta:

 www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi

www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon.