Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi -hankkeelle on valittu urakoitsija ja rakennuttajakonsultti

Julkaistu 19.3.2021 10.00

 

Väylävirasto ja GRK Infra Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen rakennusurakasta. Hankealue sijaitsee Hartolan kunnassa valtatiellä 4, Lahden ja Jyväskylän välisellä tieosuudella. Hanke urakoidaan suunnittele ja toteuta -mallilla, joka sisältää kehitysvaiheen (STk). Lisäksi Väylävirasto on allekirjoittanut sopimuksen hankkeen rakennuttamispalveluista Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kanssa.

Urakoitsijan ja rakennuttajakonsultin kilpailutukset käynnistyivät tammikuussa ja molemmat sopimukset on allekirjoitettu 19.3. Varsinaiset rakennustyöt päästään suunnitelmien mukaan aloittamaan kesällä 2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa ja sen tavoitteena on valmistua syksyllä 2023.

Valtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on osa laajempaa valtatien 4 parantamishanketta välillä Lusi–Vaajakoski. Hartolan kunnan alueella sijaitseva aikanaan toteuttamatta jäänyt osahanke on noin 12 kilometrin mittainen tieosuus, jota nyt lähdetään rakentamaan. Hankkeessa parannetaan valtatietä 4 nykyvaatimuksia vastaavaksi ja rakennetaan mm. uusi keskikaiteellinen ohituskaistaosuus uudelle tielinjaukselle, uutta melusuojausta sekä pohjavesisuojaus noin 9 kilometrin osuudelle (kartta).

Kartta: Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen parannettava tieosuus on 12 km pitkä ja se sijaitsee valtatiellä 4 Lahden ja Jyväskylän välissä.

GRK Infra Oy vastaa rakentamisen ohella rakennussuunnitelman laatimisesta. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy avustaa Väylävirastoa hankkeen rakennuttamisessa.

Rakentamistyöt käynnistyvät kesällä 2021

Hankkeen urakkamuoto on STk-malli (Suunnittele-toteuta-malli kehitysvaiheella), jonka selkeä etu on kehitysvaiheessa tapahtuva mahdollisten riskien jakaminen tilaajan ja palveluntuottajien kesken. Malli myös mahdollistaa sen, että urakoitsija ja tilaaja voivat yhteistyössä kehittää innovatiivisia ratkaisuja hankkeen toteutukseen. Kehitysvaiheen päätteeksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle alustavan rakennussuunnitelman.

”Nyt kun hankkeelle on valittu niin urakoitsija kuin rakennuttajakonsulttikin, pääsemme yhdessä edistämään kehitysvaihetta, jossa ensisijaisena tavoitteena on tarkistaa ja edelleen kehittää jo useamman vuoden toteutusta odottaneen tiesuunnitelman ratkaisuja. Tämän hetken arvion mukaan rakentaminen päästään aloittamaan kesäkaudella 2021”, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Kehitysvaiheen päätteeksi siirrytään toteutusvaiheeseen kesäkaudella 2021, kunhan ensin toteutusvaiheen aloitusedellytykset ovat olemassa ja tekniset ratkaisut ovat varmistuneet. Tiettyjä rakentamista valmistelevia toimenpiteitä aloitetaan kuitenkin heti urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen, kuten johto- ja kaapelisiirtojen valmistelu. Puustonpoistoa hankealueella on tehty jo aiemmin sekä vesilain mukaisen luvan edellyttämiä pohja- ja pintavesien ennakkotutkimuksia. Lisäksi ennen rakentamisen aloittamista hankealueella viedään loppuun syksyllä aloitetut Museoviraston edellyttämät arkeologiset tutkimukset.

Hanke järjestää digitaalisen yleisötilaisuuden huhtikuussa, josta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. +358 29 534 3563

[email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi

www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon. 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.