Takaisin

Vt 4 Äänekoski -hankkeella Tärttämäen sillan kannen valu on valmistumassa

Vt 4 Äänekoski -hankkeella Tärttämäen sillan kannen valu on valmistumassa

Julkaistu 10.10.2018

Äänekosken kaupungin kupeessa, Kotakennään salmen ylittävää Tärttämäen sillan kantta valetaan 8-11.10.2018 neljän vuorokauden ajan keskeytyksittä. Valun ajaksi työmaalle järjestettiin työntekijöille ruokahuolto pitopalvelun kautta sekä ylimääräisiä sosiaalitiloja.

Tärttämäen silta on koko Vt 4 Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeen merkittävin yksittäinen rakennuskohde. Silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka rakentaminen käynnistyi syksyllä 2017 ja joka otetaan liikenteelle kesäkuussa 2019. Siltakannen pinta-ala on 4000 m2, se on 200 metriä pitkä ja 20 metriä leveä. Betonimassaa toimitettiin valua varten noin 9 betoniautolastia tunnissa. Valuun meni noin 50 m3 betonimassaa tunnissa, ja kokonaisbetonimäärä oli noin 4175 m3.

"Sillan kannen valu on sujunut ilman ongelmia ja nyt toivomme, että syksy suosii rakentajaa kelien puolesta ja eristystöihin päästään suunnitelmien mukaan ”, sanoo projektipäällikkö Markku Hokkanen Graniittirakennus Kallio Oy:stä

Tärttämäen sillan työvaiheet lyhyesti

Sillan kannen valua on edeltänyt monet työvaiheet. Massanvaihtotöitä sekä sillan penkereitä ryhdyttiin valmistelemaan syksyllä 2017 maatukien, eli sillan molempien päätyjen osalta. Vuodenvaihteen lähestyessä työsilta oli pääosin valmis. Tästä jatkettiin eteenpäin poraamalla melkein metrin paksuisia (ø 813 mm) porapaaluja sillan välituilla, eli pilareilla, sekä rakentamalla maatukia sillan molempiin päihin. Raudoitettavia ja valettavia porapaaluja tuli 16 kappaletta molempiin välitukiin ja ne porattiin kallioon noin 3,5 metrin syvyyteen.

Helmikuussa 2018 sillan välitukien kohdille laskettiin veteen kasuunit. Kasuunien suojassa pystyttiin tekemään välitukien anturoiden muotti-, raudoitus ja valutyöt kuivissa olosuhteissa noin 5 metriä vedenpinnan alapuolella. Välitukien anturoiden ja porapaalutuksen kautta silta tukeutuu siis peruskallioon. Sillan kannen muotti- ja raudoitustöihin päästiin kesän alussa. Kannen muottityöt, raudoitustyöt, jänneputkien sekä siltavarusteiden asennus valmistui edellisellä viikolla ja kannen valu tehtiin lokakuun toisella viikolla. Sillan jännitys tehdään viikolla 44 jonka jälkeen aloitellaan muotin ja työsillan purku.

Kannen valu enteilee tien valmistumista

Sillan kannen valu on luonnollisesti tärkeä etappi matkalla sillan ottamista liikenteelle. Valun jälkeen sillan rakentaminen jatkuu kaidetöillä, kannen eristämisellä ja päällystämisellä sekä valaistuksen asentamisella.

”Koko tiehankkeen näkökulmasta Tärttämäen sillan kannen valu on tärkeä virstapylväs, joka kertoo, että tie on valmistumassa. Kaikki suurimmat työt on nyt aloitettu tai saatu valmiiksi – Huutomäen liittymä on valmis ja Äänekosken kaupungin ja Äänekoski pohjoisen -eritasoliittymät ovat rakenteilla. Tärttämäen sillan kannen valu tuo itse sillan, ja koko tien liikenteelle ottoa lähemmäksi. Jos suunnitelmat pitävät, koko tie on otettu liikenteelle viimeistä eritasoliittymää myöten vuoden päästä, syksyllä 2019. Vuoden 2020 aikana tehdään vielä viimeisiä päällystekerroksia ja viimeistelytöitä, kuten maisemointia, vihertöitä sekä valaistuksen asentamista”, kertoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Liikennevirastosta.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Liikennevirasto
puh. 029 534 3127, jarmo.niskanen@liikennevirasto.fi

Huutomäen ja Äänekosken kaupungin pääliittymän välillä urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy: Projektipäällikkö Markku Hokkanen, puh. 0500 561 906, markku.hokkanen@grk.fi

Seuraa hanketta:
www.liikennevirasto.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Liitteet:

  • karttainfograaffi Vt Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeesta
  • infograaffi Tärttämäen sillasta
  • tänään otetut valokuvat Tärttämäen sillan valusta. Kuvissa: projektipäällikkö Markku Hokkanen (vasemmalla) Graniittirakennus Kallio Oy:stä ja projektipäällikkö Jarmo Niskanen Liikennevirastosta, Tärttämäen sillan valu käynnissä, Tärttämäen silta eteläpäästä jossa on jo valmista valua suojamuovin alla, sekä kuva jossa sillan valun työntekijät pitävät lyhyen tauon.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa parannetaan Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Samalla vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta ja paikallisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeessa parannetaan Äänekoski – Jyväskylä – Tampere -ratayhteyttä sekä kehitetään valtatie 4:n ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Parannustyöt käynnistyivät kesällä 2015, ja hanke valmistuu ratatöiden osalta vuonna 2017, tietyöt jatkuvat vielä vuoden 2019 puolella.