null Vt 4 Äänekosken pohjoispuolella päällystystöitä ja muutoksia liikennejärjestelyihin

Vt 4 Äänekosken pohjoispuolella päällystystöitä ja muutoksia liikennejärjestelyihin

Julkaistu 15.05.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Akanniemen eritasoliittymän lännen puoleiset rampit sekä rinnakkaistie päällystetään ensi viikon aikana. Rampit ovat suljettuina päällystystöiden aikana tiistaina 21.5 ja keskiviikkona 22.5. Pohjoisesta Akanniemeen laskeutuvan rampin ollessa suljettuna liikenne ohjataan kiertämään Televan rampin kautta takaisin Akanniemeen. Etelään takaisin valtatielle nousevan rampin ollessa suljettuna liikenteenohjaajat ohjaavat autoilijat rinnakkaistien kautta valtatielle 4.  

Myös Akanniemen liittymästä Järvenpääntielle johtava uusi tie päällystetään ensi viikolla, jonka aikana tien toinen kaista on suljettuna ajoittain. Lisäksi päällystetään lisää väylää jalankulkijoille ja pyöräilijöille Akanniemen liittymässä ja Järvenpääntien kohdalla.

Ensi viikolla päällystetään myös valtatien 4 itäpuolella sijaitsevan rinnakkaistien alkupäätä Televan kohdalla sekä uusi kiertotie.

Muutokset Televan alueella

Valtatien 4 liikenne siirretään kulkemaan valtatien itäpuoleista rinnakkaistietä viikolla 22. Tällöin liikenne kulkee rinnakkaistietä Televan ja Akanniemen risteyssillan välillä 700 metrin pituisella alueella. Kyseiset liikennejärjestelyt toteutetaan, jotta uusi tielinja saadaan sovitettua yhteen uuden Televan kohdan rautatiesillan kanssa. Valtatien itäpuolen pysäkkiä siirretään 200 metriä pohjoisen suuntaan, mutta länsipuolen pysäkki jää vanhalle paikalleen.

Kesäkuussa Televan alueen valtatien liittymät sekä bussipysäkit poistuvat käytöstä. Uudet korvaavat bussipysäkit sijaitsevat tällöin pohjoisessa Akanniemen liittymässä sekä etelässä Äänekosken uudessa pääliittymässä. Koukkuniemeen liikenne kulkee sulkemisen jälkeen uutta tietä pitkin Akanniemen liittymän kautta. Liikenne Äänekoskelle kulkee Äänekosken pääliittymästä.  

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Väylä
puh. 029 534 3127, [email protected]


Äänekosken pohjoispuolella urakoitsijana toimii Destia Oy:
Työmaapäällikkö Kyösti Körkkö, puh. 040 035 4970, [email protected]


Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Liitteet

Äänekosken tiehankkeessa on parannettu tieyhteyksiä Keski-Suomen elinkeinoelämän kasvaviin tarpeisiin. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa kehitetään valtatien 4 ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi sekä parannetaan alempaa tieverkkoa.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.