Takaisin

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeen työt käynnistyvät

Vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeen työt käynnistyvät

Julkaistu 30.10.2015

Liikennevirasto on solminut urakkasopimuksen vt 3 ja vt 18 parantaminen Laihian kohdalla -hankkeen toteuttamisesta Skanska Infra Oy:n kanssa. Työt alkavat vielä kuluvan syksyn aikana.

Valtatie 3 on valtakunnallinen päätieyhteys välillä Helsinki-Tampere-Vaasa ja valtatie 18 välillä Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä. Hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta valtateiden solmukohdassa sekä sen läheisyydessä.

Urakassa rakennetaan valtatie 18 välille Maunula–Ratikylä noin kaksi kilometriä uutta valtatietä ja valtatie 3:a parannetaan noin 2,4 kilometriä välillä Potila – Laihian keskusta. Hankkeessa rakennetaan kolme eritasoliittymää: Maunula, Asematie ja Ratikylä. Lisäksi pyöräilijöille ja jalankulkijoille rakennetaan uusia ja aikaisempaa turvallisempia väyliä sekä noin kaksi kilometriä melusuojauksia ja seitsemän siltaa.

- Parantamistoimenpiteillä nostetaan merkittävästi liikenteen turvallisuutta onnettomuusherkällä taajama-alueella. Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden edistämisen lisäksi valtateiden parantaminen mahdollistaa tehokkaamman maankäytön ja Laihian alueen elinkeinoelämän kehittämisen, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Ari Mäkelä.

Työt käyntiin syksyn aikana

Urakka sisältää valtateiden 3 ja 18 parantamisen rakennussuunnittelun ja rakentamisen Laihian kohdalla. Urakka toteutetaan ST- eli suunnittele ja toteuta -urakkana. Sopimus pitää sisällään tien suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuudessaan.

Työt alkavat syksyn 2015 aikana. Hanke valmistuu vaiheittain ja kokonaisuudessaan kesällä 2018.

Hankkeen kustannusarvio on noin 28 miljoonaa, josta Laihian kunnan osuus on noin miljoona euroa.

Lisätietoja

 

Liikennevirasto

projektipäällikkö Ari Mäkelä, p.029 534 3567

ari.makela@liikennevirasto.fi

 

projekti-insinööri Akseli Nurmi puh. 029 534 3134

akseli.nurmi@liikennevirasto.fi

 

Skanska Infra Oy

projektipäällikkö Sami Immonen p. 050 4147236

sami.immonen@skanska.fi

Hanke verkossa:

www.liikennevirasto.fi/vt3laihia

www.facebook.com/vt3vt18Laihia