Hyppää sisältöön

Vt 3 Hämeenkyrönväylä: Väylävirasto ja Hämeenkyrön kunta allekirjoittivat Hämeenkyrönväylän toteutussopimuksen

Julkaistu 26.05.2020

Väylävirasto ja Hämeenkyrön kunta allekirjoittivat tänään 27.5. sopimuksen Hämeenkyrönväylän toteuttamisesta yhteisrahoitteisesti. Hämeenkyrönväylän kustannusarvio on 65,35 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 64 miljoonaa euroa ja Hämeenkyrön kunnan osuus on 1,35 miljoonaa euroa.

Sopimuksella Väylävirasto rakennuttaa osana Vt 3 Hämeenkyrönväylä -hanketta kunnalle uusia katuja sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Näistä merkittävin on uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Pappilajoen ylitse.

- Kunnan rahoitusosuudella Hämeenkyrön kunta panostaa eritysesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteyksien toimivuuteen muuttuvassa ympäristössä. Näihin lukeutuvat uusien jalankulku- ja pyöräilyväylien lisäksi myös uudet linja-autopysäkit Tippavaarassa sekä liityntäpysäköinnin mahdollistaminen. Lisäksi hankkeessa parannetaan kunnan kaavoituksen edellytyksiä uusilla teollisuusalueilla, kommentoi projektipäällikkö Akseli Nurmi Väylävirastosta.

Kehitysvaiheessa suunnitelmassa on otettu huomioon kunnan kaavoitus Hanhijärven eritasoliittymän alueella. Eritasoliittymän viereen merkitty yksityistie jätetään toteuttamatta ja valtio käyttää säästyneen 60 000 euroa kunnan tarvitseman kiertoliittymän rakentamiseen. Uudesta kiertoliittymästä kuljetaan tulevaisuudessa Hanhijärven yritysalueelle.

- Hämeenkyröläisten liikenneturvallisuus ja keskustan viihtyisyys paranee raskaan liikenteen siirtyessä uudelle valtatielle. Hämeenkyrönväylän ansiosta voimme myös kehittää kuntaa kaavoittamalla vanhan tielinjan alueen uudelleen sekä rakentamalla uuden yritysalueen Hanhijärvelle, kommentoi Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius.


Hämeenkyrönväylän rakentaminen aloitetaan kesällä

Hämeenkyrönväylän hankkeessa nykyistä Hämeenkyrön läpi kulkevaa valtatietä parannetaan rakentamalla uusi 10 kilometrin pituinen kapea keskikaiteellinen ja nelikaistainen valtatieosuus. Uudelle väylälle tulee kolme eritasoliittymää ja yksitoista siltaa. Nelikaistaisuus ja korkeampi nopeusrajoitus lyhentävät matka-aikaa Helsinki-Vaasa välillä ja parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2020. Liikenteen arvioidaan siirtyvän uudelle tielinjalle vuonna 2022 ja hankkeen rakennustöiden valmistuvan loppukesästä 2023. Vastaanottotarkastus on syksyllä 2023.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Akseli Nurmi, Väylävirasto, puh. 029 534 3134, [email protected]

Kunnanjohtaja Antero Alenius, Hämeenkyrön kunta, puh 050 68 192, [email protected]

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.