null Vt 14 Laitaatsalmen kohta -hankkeen syksyn liikennejärjestelyiden vaikutukset liikenteelle

Vt 14 Laitaatsalmen kohta -hankkeen syksyn liikennejärjestelyiden vaikutukset liikenteelle

Julkaistu 24.08.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Vt 14 Laitaatsalmen kohta -hankkeen rakennustyöt Savonlinnassa ovat käynnistyneet, ja alkuvaiheessa työt keskittyvät Laitaatsalmen eteläisen sillan rakentamiseen.

Molemmin puolin Laitaatsalmea käyttöön otettavien väliaikaisten kiertoteiden rakentaminen on aloitettu, ja liikenne ohjataan näille ratapenkereillä kulkeville kiertoteille viikon 36 (5.9.–9.9.) aikana. Samassa yhteydessä kevyen liikenteen väylän linjaan tulee pieniä muutoksia. Kiertotiejärjestelyt ovat käytössä lokakuuhun 2017 saakka.

Syksyn rakennustöihin kuuluvat lisäksi eteläisen sillan alapuolella tehtävät louhinnat sekä maankaivu- ja täyttötyöt. Louhintatöiden aikana liikenne joudutaan pysäyttämään satunnaisesti räjäytysten ajaksi. Pysäytysten kesto on enimmillään 8 minuuttia. Louhintatöitä tehdään arkisin kello 7–18 välisenä aikana, 25.8. alkaen. Ensimmäisen vaiheen louhintatyöt kestävät arviolta lokakuuhun 2016 saakka.

Hankkeen rakennustöiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä säilyy kaksi ajokaistaa, yllä mainittuja lyhyitä pysäytyksiä lukuun ottamatta.

Kevyen liikenteen yhteys Laitaatsillantieltä valtatielle 14 suljetaan elokuun 30. päivä eteläisen sillan rakentamisen ajaksi, eli syksyyn 2017 saakka. Kevyt liikenne ohjataan väliaikaisesti Pihlajavedentien kautta Savontielle ja siitä valtatielle 14 olemassa olevia kevyen liikenteen väyliä pitkin.

Lisätietoja:
Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 029 534 3574
Aki Loikkanen, työmaapäällikkö, Destia Oy, 0400 246 944

Tietoa hankkeesta:
www.liikennevirasto.fi/laitaatsalmi
www.facebook.com/vt14laitaatsalmi

Hankkeessa siirretään Kyrönsalmen syväväylä helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Uuden syväväylän kohdalle rakennetaan kiinteät maantiesillat sujuvoittamaan liikennettä. Lisäksi hankkeen tieosuuksia parannetaan tienkäyttäjien turvallisen ja sujuvan liikennöinnin varmistamiseksi. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2019.

Liitteet