Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden uuden kehätien Liipolan tunnelin yötyhjennyksissä on kuunneltu asukkaita herkällä korvalla

Julkaistu 09.04.2019

Lahden uuden kehätien Liipolan liikennetunnelin louhinnat kallion sisällä on pian saatu päätökseen. Kilometrin mittaista tunnelia on louhittu pian vuoden päivät ja tavoiteaikataulu tunnelilouhinnoille on kesällä 2019. Kun tunneli valmistuu, loppuvat myös meluisat louheen tyhjennykset öiseen aikaan.

Liipolan tunnelia tyhjennetään öisin

Tunnelin maaperä koostuu tyypillisestä suomalaisesta kiviaineksesta, tumman harmaasta graniitista.

”Tunnelin louhinnoissa kiveä irtoaa yhdessä räjäytyksessä kerralla noin 50 kuorma-autollista eli noin 1080 tonnia. Yhdessä päivässä on keskimäärin räjäytetty 4 kertaa eli parisataa kuormallista kiviainesta pitää kuljettaa tunnelista ulos. Puolet tästä määrästä on kuljetettu öisin pois”, kertoo Skanska Infran työmaapäällikkö Janne Lehtinen.

”Kuorma-autoon lastattuna kiviaines vie tuplasti sen tilavuuden, jonka se tunnelissa vei. Louhe lastataan pois tunnelista arkiöisin, välillä myös viikonloppuöisin, koska lastaus on kestoltaan pisin työvaihe. Aluksi myös sen takia, etteivät ne häirinneet muita työvaiheita, kun tilaa ei vielä ollut”, hän jatkaa.

Yötyhjennyksiin on osallistunut kolme dumpperia eli raskasta maansiirtoautoa ja 6-9 kuljettajaa 8-12h työvuoroissa. Tunnelilouheen kuljetuksessa käytetyt dumpperit eivät aja yleisillä teillä vaan työmaaliikenteen seassa. Louhe hyötykäytetään ja se ajetaan tierakenteisiin ja varastokasoille, osa murskataan ja murskeesta tehdään esim. tien pintakerroksia ja hiekoitussepeliä liukkauden torjuntaan. Uuden kehätien rakenteita on vahvistettu koko tielinjalla Liipolan tunnelista louhitulla kivellä.

Asukaspalautteen avulla häiriöt on saatu huomattavasti pienemmiksi

Asukkaat ovat voineet olla työmaahan yhteydessä useamman asukastilaisuuden aikana tai suoraan puhelimitse tai sähköpostitse. Palautetta on tullut etenkin työmaan meluhaitoista ja työmaalla onkin toteutettu monta toimenpidettä asukaspalautteen perusteella, mm.:

-        Työmaatien varteen on rakennettu maavalli sekä sijoitettu kontteja melun estämiseksi.

-        Työmaatien kunnossapitoon on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta lisäkolinaa aiheuttavia kuoppia ei synny.

-        Työmaatien jyrkkää mäkeä loivennettiin osin melun vähentämisen vuoksi.

-        Dumppereista poistettiin perälaudat kolinan pienentämiseksi.

Alueella on tehty myös melumittaus, jonka avulla kartoitettu suurimmat melua aiheuttavat asiat. Työmaatien tilanteesta tehtiin myös melumallinnus, jonka avulla voitiin verrata alkuperäistä tilannetta ja tilannetta suunnitteilla olevien parannusten jälkeen. Toimenpiteiden jälkeen asukaspalautteet ovat olleet positiivisia eikä työmaatien meluhaitasta ole tullut uusia palautteita.

 

Lisätietoja:
Projektijohtaja Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, [email protected]
Työmaapäällikkö Janne Lehtinen, Skanska, [email protected]

Seuraa hanketta:
www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta