Takaisin

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma valmistumassa

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma valmistumassa

Julkaistu 02.06.2015

Tiesuunnitelma Lahden eteläisen kehätien (Vt 12) toteuttamiseksi valmistuu alkukesällä 2015. Toteutuskustannusten jakamisesta on löytymässä yhteinen näkemys, johon Hollolan ja Lahden päättäjät ottavat kantaa kesäkuussa. Hankkeen toteuttamisesta ei ole vielä olemassa päätöstä.

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys. Tiellä kulkee raskasta liikennettä ja tien turvallisuustilanne on erittäin huono. Tie sijoittuu keskelle Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennettua kaupunkimaista aluetta.

Valtatiellä on suuri merkitys Lahden ja Hollolan alueen seudulliselle liikenteelle ja elinkeinoelämän kuljetuksille. Raskas liikenne aiheuttaa haittoja asutukselle ja tie kulkee pohjaveden muodostumisalueella. Lahden eteläinen kehätie -hankkeen toteutus parantaisi merkittävästi liikenneturvallisuutta ja ohjaisi läpikulkuliikenteen pois Lahden ja Hollolan kehittyviltä keskusta-alueilta.

Nykyinen kustannuskehitys on hillinnyt hankkeen toteutuskustannuksia

Lahden eteläinen kehätie -hankkeen toteutuskustannukset ovat arviolta 275 miljoonaa euroa.

"Infrahankkeiden toteutuskustannukset sisältävät arvion muutaman vuoden tulevasta kustannuskehityksestä. Nykyinen maltillinen kustannuskehitys on mahdollistanut tuon arvion pienentämisen. Kehätien toteutuskustannukset ovat alentuneet aiemmasta 268 miljoonasta eurosta nykyiseen 258 miljoonaan euroon. Hankekokonaisuuteen sisältyy lisäksi Lahden eteläisen sisääntulotien (mt 167) parantaminen, jonka toteutuskustannusten arvio on 17 miljoonaa euroa", ylijohtaja Rami Metsäpelto Liikennevirastosta kertoo.

Hankkeen toteutuskustannusten jakamisesta on löytymässä yhteinen näkemys. Kevään 2015 aikana käytyjen neuvottelujen perusteella kustannukset jaettaisiin valtion, Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin kesken. Esityksen mukaan valtion kustannusosuus olisi 198 miljoonaa euroa ja kuntien osuus 77 miljoonaa euroa. Kuntien kustannusosuuteen sisältyy 11,5 miljoonaa euroa katuverkon rakenteita.

Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin päättäjät ottavat kantaa hankkeen kustannuksiin valtuustoissa 15.6.2015.

Tiesuunnitelman laatiminen on alkanut 2013. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä odotetaan helmikuussa 2016 ja maastossa rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuoden 2017 keväällä. Hankkeen toteuttamisesta ei ole päätöstä ja lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta tekee eduskunta.

 

Lisätietoja:

Liikennevirasto:

ylijohtaja Rami Metsäpelto, Rami.Metsapelto@liikennevirasto.fi puh. 029 534 3018

Lahden kaupunki:

teknisen ja ympäristötoimialan johtaja Matti Kuronen, Matti.Kuronen@Lahti.fi

puh. 040 576 9105

Hollolan kunta:

tekninen johtaja Heikki Salonsaari, Heikki.Salonsaari@Hollola.fi puh. 044 780 1441

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto