Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien päällysteessä vaurioita

Julkaistu 19.7.2021 14.49

 

Uudella Lahden eteläisellä kehätiellä on havaittu muutama päällysteen muodonmuutos eli deformaatiokohta, jossa ajoura on painunut ja massa kohonnut reunoilta. Päällystehaasteet koskevat sekä Hollolan että Lahden päätä kehätiestä. Nostavan ja Okeroisten eritasoliittymien välille on asennettu päällystevaurioista varoittavat liikennemerkit ja alennettu nopeusrajoitus. Nostavantien ja Luhdanjoen ylittävän sillan kohdalla rajoitus on 60 km/h, kunnes sillan päällystevauriot saadaan korjattua.

- Pyrimme korjaamaan Luhdanjoen sillan kohdan vauriot tämän viikon aikana, jotta tilapäisestä nopeusrajoituksesta voidaan luopua, kertoo työmaainsinööri Noora Linnasalo-Aho Destialta.

Kehätien lopullista päällystekerrosta ei ole vielä tehty, vaan se tehdään suunnitellusti vuonna 2023. Viimeinen kulutuskerros tehdään normaalisti muutama vuosi tien valmistumisen jälkeen, sillä tierakenteet voivat ensimmäisten vuosien aikana elää. Viimeinen kulutuskerros tehdään vasta tämän jälkeen, jotta mahdolliset muutokset eivät jää vuosikymmeniksi lopulliseen pintaan.

- Asfaltin ongelmat ovat tulleet esille pitkään jatkuneiden kuumien kelien myötä, ja pinnassa on tapahtunut muutoksia. Näin ei tietenkään pitäisi käydä, vaikka aurinko helottaa. Selvitämme parhaillamme vaurioiden juurisyytä ja urakoitsijat korjaavat vauriot. Nyt havaitut päällysteen muutokset eivät tule vaikuttamaan kehätien liikennöitävyyteen pidemmällä aikavälillä, vaikka ovatkin tässä vaiheessa ikäviä, projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastolta lohduttaa.

Lisätiedot:

21.7. asti: Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

22.7. alkaen: Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Väylävirasto, puh. 029 534 3563, [email protected]  

Hollolan pää kehätietä: Työmaainsinööri Noora Linnasalo-Aho, Destia, puh 050 406 2527, [email protected]

Lahden pää kehätietä: Projekti-insinööri Tanja Huusko, VALTARI-allianssi, Skanska, puh 050 538 8611, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke    

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta