Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Voimajohtolinjan korjaustyöt Patomäen kohdalla

Julkaistu 25.02.2020

Lahden eteläisen kehätien hankeosan 1B työmaalla Patomäen tunnelin kohdalla vaurioitui sunnuntaina 23.2.2020 aamuyöllä myrskyssä Lahti Energian 110 kV (kilovoltin) voimajohtopylväs. Pylvään vaurioitumisesta ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille. Myrskyn aiheuttamien vaurioiden korjaaminen voimajohtolinjalla Lahden Patomäessä on käynnistynyt Lahti Energian urakoitsijan Eltel Networksin toimesta tiistaina 25.2.

Korjaustöiden edetessä päästään selvittämään voimajohtolinjan vaurioitumiseen johtaneita tapahtumia ja syitä sekä sitä, liittyykö saman yön aikana vaurioitunut kehätietyömaan sääsuoja pylväsvaurioon. Teltan mallinen sääsuoja oli noin 25x28 metrin kokoinen ja se oli rakennettu 14.-18.2. välisenä aikana suojaamaan tunnelin kannen vesieristystöitä.

Lahden eteläisen kehätien Lahden osuuden rakentamista toteuttaa Skanska Infra Oy:n ja AFRY Finland Oy:n (aiemmin Pöyry Finland Oy) yhdessä tilaajaosapuolten kanssa muodostama VALTARI-allianssi.

Urakoitsija oli kohteessa sunnuntaiaamuna viiden aikoihin varmistamassa, ettei lisävahinkoja pääse syntymään.

Voimalinjan korjaustyöt aiheuttavat räjäytysääniä

Voimalinjan korjaustyön yhteydessä vaurioituneita johtimia liitetään toisiinsa räjäyttämällä. Tämä on yleinen työtapa liittää johtimet yhteen. Räjäytystyö tehdään ilmassa, ja siitä syntyy melua, jonka ääni muistuttaa haulikon laukaisua. Ääni voi kantautua hyvin voimakkaasti lähiympäristöön. Räjäytystöitä tullaan tekemään alustavan arvion mukaan keskiviikkona 26.2.2020 sekä torstaina 27.2.2020 kello 10 – 16 välisenä aikana.

Korjaustöiden aikana on mahdollista, että kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä joudutaan alueella rajoittamaan.

 

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylä, puh. 029 534 3600, [email protected]

Projektipäällikkö Janne Tikkamäki, Skanska, puh. 0400-712304, [email protected]  

 

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.