Takaisin

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Uudenmaankadun alittava Kyöstilän alikulkukäytävä suljetaan väliaikaisesti

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Uudenmaankadun alittava Kyöstilän alikulkukäytävä suljetaan väliaikaisesti

Julkaistu 29.05.2020

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen sisältyvien parannustöiden edetessä liikennejärjestelyt muuttuvat Uudenmaankadun työmaalla. Uudenmaankadun alittava Kyöstilän alikulkukäytävä suljetaan hulevesiputkien korjaustyön vuoksi liikenteeltä 1.6.2020 alkaen ja työ kestää arviolta heinäkuun puoleen väliin asti.

Hulevesiputkien korjaustyön ajaksi kävelyn ja pyöräilyn liikenne ohjataan kulkemaan Hankaankadun ja Kangasmäen alikulkukäytävien kautta (kartta).

Karttakuva: Uudenmaankadun alittava Kyöstilän alikulkukäytävä suljetaan ja kevyt liikenne ohjataan kulkemaan Uudenmaankadun Hankaankadun tai Kangasmäen alikulkukäytävälle.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@vayla.fi
Työpäällikkö Antti Nissinen, Suomen Maastorakentajat Oy, puh. 040 7391 926, antti.nissinen@maastorakentajat.fi

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.


reaktionapit