Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Päällystystöitä tehdään tämän ja ensi viikon aikana

Julkaistu 26.9.2022 13.00

 

Lahden eteläisellä kehätiellä uusitaan Luhdanjoen sillan päällysteet 28.9.–30.9. välisenä aikana. Päällystystyöt tehdään säävarauksella. Luhdanjoen sillan päällysteissä on havaittu kehätien avaa-misen jälkeen erilaisia vaurioita, jotka korjataan nyt kerralla uusimalla koko sillan kannen päällysteet. 

Työt aloitetaan keskiviikkona 28.9. klo 18 jälkeen ja työt valmistuvat perjantaiaamuun 30.9. klo 6 mennessä. Päällystystyön aikana kehätiellä on käytössä yksi kaista ja liikennettä ohjataan liiken-nevaloin. Torstaina 29.9. klo 6-18 ei tehdä päällystystöitä ja molemmat kaistat ovat käytössä alennetulla nopeusrajoituksella. 

Samassa yhteydessä korjataan myös Soramäen eritasoliittymässä kehätieltä Lahden suunnasta Riihimäen suuntaan nousevan rampin päällysteitä. Työ tehdään 28.-29.9. klo 18-06. Päällystystyön aikana kääntymiskaista pohjoisesta Riihimäen suuntaan on väliaikaisesti pois käytöstä. Ajoneuvo-liikenne pääsee kulkemaan Hollolan suuntaan ja Riihimäen suuntaan kääntyminen on mahdollista Hollolan Matkakeitaalla osoitteesta Hopeakalliontie 2. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Lopullinen päällystekerros tehdään vuonna 2023

Viikolla 40 korjataan säävarauksella Patomäen tunnelin länsipuolella sijaitsevan Ali-Juhakkalan poh-joisen eli Tampereelle johtavan Kehätien sillan pääkaistan asfaltit. Töiden aikana kohteessa on käytössä toinen Tampereen suuntaan johtavista kaistoista sekä Nikulan eritasoliittymään nouseva ramppikaista. Syksyn aikana tehdään myös Patomäen tunnelin ja Nikulan eritasoliittymän välillä tien urautumiseen liittyviä päällystystyöitä molemmilla ajosuunnilla.

Lahden eteläisellä kehätiellä siltakansien päällysteongelmat liittyvät asfalttipäällysteisiin ja niiden kestävyyteen. Sillalle elintärkeä vesieriste on suojabetonin alla turvassa. Ongelmien juurisyytä on tutkittu laajalla näytteenotto- sekä laboratoriotutkimusohjelmalla. Nyt tehtävien korjausten osalta on päädytty käyttämään ominaisuuksiltaan parempaa polymeerimodifioitua bitumia asfaltin sideai-neena.

Kehätien lopullista päällystekerrosta ei ole vielä tehty, vaan se tehdään suunnitellusti vuonna 2023. Viimeinen kulutuskerros tehdään normaalisti muutama vuosi tien valmistumisen jälkeen, sillä tiera-kenteet voivat ensimmäisten vuosien aikana elää. Viimeinen kulutuskerros tehdään vasta tämän jälkeen, jotta mahdolliset muutokset eivät jää vuosikymmeniksi lopulliseen pintaan.

 

Luhdanjoen sillalla päällystystöitä 28.-30.9. klo 18-06.


Luhdanjoen sillalla päällystystöitä 28.-30.9. klo 18-06.

Soramäen rampilla päällystystöitä 28.-29.9.2022 klo 18-06.

Soramäen rampilla päällystystöitä 28.-29.9.2022 klo 18-06.


Lisätiedot:
Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Väylävirasto,
puh. 029 534 3563, [email protected]

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto
puh. 0295 343 600, [email protected]

Hankeosa 1A:
Työmaapäällikkö Noora Linnasalo-Aho, Destia, 
puh. 050 406 2527, [email protected]

Hankeosa 1B:
Vastaava työnjohtaja Jari Volanen, VALTARI -allianssi
puh. 050 524 0660, [email protected] 

Hankesivu: www.vayla.fi/vt12letke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi lii-kenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta