Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Liipolan virkistysalue avataan kaupunkilaisten käyttöön tänään perjantaina 24.9.2021

Julkaistu 24.9.2021 13.15

 

Liipolan tunnelin ympäristöön on valmistunut monipuolinen virkistysalue. Liipolan uudet reitit yhdistyvät vanhaan ulkoilureitistöön Liipolassa ja Kujalassa. Suunnittelun kulmakiviä ovat olleet luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä erilaiset liikkujat. Ulkoilijoiden käyttöön Liipolan virkistysalue avataan tänään perjantaina 24.9.2021.

Liipolan virkistysalueelle rakennettiin yli kolme kilometriä polkuja ja jalankulkureittejä ja latuja. Valaistuja reittejä alueella on noin 1,4 kilometriä. Valaistu pääraitti kulkee Orvokkitieltä Liipolan pohjoispuolelle yhdistyen siellä vanhoihin raitteihin. Yhdistetty jalankulku- ja hiihtoreitti toteutetaan eritasoratkaisuna. Kävelijät kävelevät hiihtäjiä ylempänä. Latujen matalampi sijainti edesauttaa lumen kinostumista raitille, samalla helpottaen latujen ylläpitoa.

– Kaikkia valaisimia ei ole vielä asennettu, mutta koska alue on muutoin valmis, päätettiin alue avata ulkoilijoille. Saanemme loputkin valaisimet asennettua vielä tällä viikolla. On hienoa, että pääsemme luovuttamaan myös nyt tämänkin alueen kaupunkilaisten käyttöön, iloitsee projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Loiva ruohikkoinen rinne, kalliota ja metsää.
Kuvateksti: Alueelle on muotoiltu myös loiva rinne pulkkailua varten. Lyhyin matka pulkkamäkeen on Orvokkitien kautta.

Erilaisilla elinympäristöillä elämää alueelle

Läntisen tunnelinsuun ympäristöön rakennettiin paahdeniitty kuivuutta ja kuumuutta kestävine kasveineen. Tulevina kesinä paahdeniityllä voi ihastella muun muassa ketoneilikkaa ja mäkitervakkoa. Sinne tänne aluetta sijoitellut lahopuut ja risukot tuovat ravintoa metsän eliöstölle ja antavat suojaa pikkulinnuille ja pieneläimille. Alueen vedet kerätään ojien avulla painanteeseen, josta muodostuu ajan myötä metsälampi. Ojan uomaan on muotoiltu leveämpiä kohtia hidastamaan virtausta. Kosteikot monipuolistavat alueen kasveja ja lajeja hyönteisistä lintuihin.

Vanhan metsän lisäksi alueelle on istutettu noin 24 100 metsäpuuntaimea.

– Liipolaan on istutettu eri ympäristöihin yli kahdenkymmenen eri puulajin taimia. Näitä ovat muun muassa metsävaahtera, kataja, pihlaja ja kuusi. Monipuolinen lajisto lisää alueen ekologista kestävyyttä ja varmistaa vehreän ympäristön, maisemasuunnittelija Tarja Kojo Afry Finlandista kertoo.
  Aukea alue, jossa kiviä ja matalia kasveja. Pari isompaa puun taimea kaukaisuudessa näkyy metsää ja tie.

Kuvateksti: Suurin osa istutetuista taimista on niin sanottuja metsätaimia eli pieniä, noin 15 cm:n kokoisia puun alkuja. Joukossa on kuitenkin myös muutamia isompia, 2–3 metrin kokoisia taimia. Istutettujen kasvien lisäksi maasta on noussut jo apilaa ja peltosauniota.

Liipolan virkistysalue
 

Kartta ulkoilureiteistä.
Kuvateksti: Liipolan virkistysalueen lähin pysäköintialue sijaitsee Orvokkitien varrella. Uudelta virkistysalueelta on myös yhteys Härkämäen laavulle.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]
Maisemasuunnittelija Tarja Kojo, AFRY Finland Oy, puh. 040 726 6493, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke    

https://www.facebook.com/vt12letke/  

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta