Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: Leveä keskimerkintä tien yksiajorataisella osuudella parantaa ajoturvallisuutta

Julkaistu 30.06.2020

Lahden eteläiselle kehätielle toteutetaan ajoratamerkintöihin leveät keskimerkinnät Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien väliselle yksiajorataiselle osuudelle.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Soramäen ja Okeroisten välillä kehätien päällystetyt pientareet ovat hieman kapeammat ja ajosuuntien välissä, eli keskellä tietä, on kahdella keskimerkinnällä rajattu metrin leveä keskialue (kuva).

Tieosuus on leveälle keskimerkinnälle hyvin soveltuva kohde, koska sen poikkileikkaus on riittävä, ja hidas liikenne, kuten jalankulku sekä pyöräily, ovat mopoliikenteen lisäksi moottoriliikennetiellä kiellettyjä. Ajokaistat ovat leveydeltään 3,75 metriä per suunta ja keskimerkintä on metrin levyinen. Päällystettyä piennarta kavennetaan molemmin puolin keskimerkintään menevän leveyden verran niin, että piennar tulee olemaan metrin leveä, josta sorapientareen osuus on 0,25 metriä.

Kuva: Noin metrin levyinen keskimerkintä ajokaistojen välissä kaventaa piennarta mutta parantaa liikenneturvallisuutta. Kuvassa esimerkki uuden Vt 12 kehätien Soramäki-Okeroinen välisestä tiestä.

Testattua turvallisuutta

Vastaavaa ajoratamerkintää on käytetty aiemmin testikäytössä mm. valtatiellä 4 Lusin ja Hartolan välillä. Erilaisia leveän keskimerkinnän kokeilujaksoja löytyy myös mm. kantatiellä 43 Laitilan ja Uudenkaupungin välillä sekä E8 Laitilan kohdalla. Myös kantatieltä 54 löytyy leveän keskimerkinnän kokeilujakso, kun Soramäestä lähdetään ajelemaan kohti Riihimäkeä.

Kokeilujaksojen leveän keskimerkinnän turvallisuusvaikutuksia on tutkittu. Väyläviraston selvityksen mukaan leveä keskimerkintä vähentää kohtaamisonnettomuuksia (nokkakolareita), koska vastakkaiset ajosuunnat ovat kauempana toisistaan. Ajosuuntien välinen etäisyys antaa autoilijalle hieman enemmän aikaa reagoida, jos auto alkaa ajautua vastakkaiselle kaistalle.

Leveät keskimerkinnät Hollolan päähän kehätietä

Kouvolan suunnasta tullessa, uusi Lahden eteläinen kehätie muuttuu Okeroisten eritasoliittymän kohdalla yksiajorataiseksi moottoriliikennetieksi, oltuaan tätä ennen kaksiajoratainen moottoritie.

”Koska Soramäen ja Okeroisten välille valmistuu kuluvana vuonna moottoritien ensimmäinen vaihe, eli moottoritien ajorata Kouvolan suuntaan, ei keskikaide sovellu tieosuuden mitoitukseen. Leveä keskimerkintä sen sijaan soveltuu tieosuudelle hyvin, ja auttaa samalla parantamaan tienkäyttäjien turvallisuutta”, toteaa projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastolta.

Uusi tieliikennelaki tuo valkoiset sulkuviivat käyttöön

Kehätien ajoratamerkinnät toteutetaan 1.6.2020 voimaan tulevan uuden tieliikennelain mukaisina, joten esim. sulkuviivat ovat kehätiellä valkoiset. Leveä keskimerkintä toteutetaan liikenteelle otettavaan päällysteeseen, sekä vuonna 2023 toteutettavaan viimeiseen päällystekerrokseen.

 

Selvitykset:

Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) selvitys 45/2018, Leveän keskimerkinnän liikenneturvallisuusvaikutukset valtatiellä 4 Lusin ja Hartolan välillä: https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2018-45_levean_keskimerkinnan_web.pdf

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.