null Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa rakennetaan Lahden ensimmäiset pisaraliittymät

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeessa rakennetaan Lahden ensimmäiset pisaraliittymät

Julkaistu 16.03.2020

Pisaraliittymiä löytyy ympäri Suomea, mutta useimmille autoilijoille ne ovat vielä tuntemattomia. Lahden seudulle Valtatien 4 päätyyn Kujalaan on valmistunut Vt 12 Lahden eteläisen kehätien rakentamisen yhteydessä ensimmäiset pisaraliittymät ja vastaavia ollaan rakentamassa kehätien yhteyteen myös Hollolan Nostavan alueelle.

Pisaraliittymä parantaa liittymän toimivuutta ja liikenneturvallisuutta

Pisaraliittymä eli ”puolikas liikenneympyrä” on pisaran muotoinen liittymäjärjestelmä, jossa ei ole kuitenkaan ympyräajo mahdollisuutta. Se parantaa liittymän toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. Verrattuna perinteiseen tasoristeykseen, pisaraliittymässä kääntymiset ovat mahdollisia ainoastaan oikealle. Pisaraliittymän muoto ja tien geometria auttavatkin kuljettajaa hahmottamaan ajosuunnat niin, että väärään suuntaan kääntyminen on lähes mahdotonta.

Pisaraliittymää käytetään ainoastaan rombisessa eritasoliittymässä. Rombinen liittymä on sellainen, jossa rampit tulevat suoraan ylös risteyssillalle ja siten molemmin puolin siltaa olevien risteysalueiden välimatka on lyhyt.

”Kujalan pisaraliittymät ovat nyt olleet käytössä 3 kuukautta ja palaute on ollut hyvä. Tällä hetkellä suurin käyttäjäryhmä on teollisuusalueelle kulkeva raskas liikenne. Kun uusi Lahden eteläinen kehätie valmistuu loppuvuodesta 2020, näihin siirtyy kaikki etelän suunnasta kehätielle liittyvä liikenne sekä kehätieltä etelän, eli Helsingin suuntaan, liittyvä liikenne. Valtatielle 4 pohjoisen suuntaan kulkevalle liikenteelle on rakenteilla omat kehätieliittymät,” kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylästä.

Hollolan Nostavan pisaraliittymät tulevat sijaitsemaan kehätien ylittävän sillan molemmin puolin. Nostavan eritasoliittymä avataan liikenteelle kehätien liikenteelle oton yhteydessä loppuvuodesta 2020.

Kuvassa Kujalan pisaraliittymät. Sillan alla kulkeva tie on valtatie 4.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Väylä, puh 029 534 3563, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.