Takaisin

Virtasalmen siltojen korjaus alkaa Vuorelassa

Virtasalmen siltojen korjaus alkaa Vuorelassa

Julkaistu 23.3.2012

Vuorelassa aloitetaan Virtasalmen ylittävien valtatiesiltojen korjaaminen. Ensimmäiseksi korjataan Virtasalmen läntinen silta huhti–kesäkuun aikana. Työn valmistuttua siirrytään korjaamaan itäistä siltaa. Korjaustöiden yhteydessä siltoja levitetään vastaamaan moottoritievaatimuksia.

Virtasalmen läntinen silta suljetaan liikenteeltä 28.–29.3.2012 välisenä yönä. Korjaustyön ajaksi etelän suuntaisen liikenteen oikean puoleinen kaista ohjataan kevyen liikenteen sillalle ja ohituskaistan liikenne Virtasalmen itäiselle sillalle. Pohjoisen suuntainen liikenne ohjataan itäisen sillan oikeaan reunaan. Järjestelyt ovat käytössä kesäkuuhun asti. Kaistoihin liittyvät muutokset näkyvät oikealla palstalla esitetystä kartasta. Kevyt liikenne ohjataan tilapäiselle puusillalle.

Autoilijoita pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta ja työkohteessa olevaa liikenteenohjausta.


reaktionapit