Takaisin

Vinterns väderförhållanden var utmanande för väghållningen - trafikanternas tillfredsställelse sjönk

Vinterns väderförhållanden var utmanande för väghållningen - trafikanternas tillfredsställelse sjönk

Julkaistu 16.06.2015

Trafikanternas tillfredsställelse med vägarnas skick har sjunkit ytterligare. Den svåra vintern med tanke på väghållningen och de allt sämre beläggningarna och svagare vägkonstruktionerna inverkade för sin del på missnöjet. Det ökade missnöjet framgår tydligt av den nyss färdigställda undersökningen om trafikanttillfredsställelse vintern 2015.

I vintras använde man en tredjedel mera vägsalt än normalt (107 000 ton). Det gick också åt mycket sand (590 000 ton). Mängden snöfall var betydligt större än normalt på stora områden i öster och norr. I inlandet varierade temperaturen betydligt oftare än i genomsnitt kring nollstrecket och var cirka 2 grader varmare än normalt, vilket var en utmaning för halkbekämpningen och justeringen av vägytan. De dåliga beläggningarna återspeglar hur vinterväghållningen lyckades.

Såväl privatpersonerna som yrkesbilisterna inom den tunga trafiken är som helhet mera missnöjda med vägarnas skick under vintern. Av privatpersonerna är nu 59 procent nöjda med vinterunderhållet på huvudvägarna, då deras andel i fjol var 70 procent. Av yrkesbilisterna inom den tunga trafiken säger sig 45 procent vara nöjda med vinterunderhållet på huvudvägarna, vilket är 10 procent mindre än i fjol. Av privatpersonerna är 20 procent och av yrkesbilisterna inom den tunga trafiken bara 10 procent nöjda med skötseln av andra vägar än huvudvägarna. Resultatet för vintern 2015 är det sämsta sedan 2007.

Säkerhetskänslan sjönk, användningen av salt fick beröm

Såväl privatbilisterna som yrkeschaufförerna anser att det var otryggare att köra bil under vintern 2014-2015 än under föregående vinter. Den bästa responsen får Trafikverket för användningen av salt som halkbekämpning. Majoriteten av både privat- och yrkesbilisterna anser att det används lämpligt med salt.

Båda grupperna tycker att dåligt väder och väglag, vägarnas dåliga skick och underhåll samt övriga trafikanters trafikbeteende stör smidigheten, komforten och säkerheten i trafiken. Yrkesbilister upplever betydligt oftare än privatpersoner att de smala vägarna stör smidigheten, komforten och säkerheten i trafiken.

Den sjunkande trenden för undersökningen syns i resultaten för hela landet, men också överallt regionalt.

Trafikverket undersöker med 1-2 års mellanrum hur nöjda trafikanterna är med väghållningen med hjälp av kundenkäter. Dessutom får vi mycket annan kundrespons om vägnätet och den behandlas på många olika sätt inom Trafikverket och de regionala NTM-centralerna. Såväl Trafikverket som NTM-centralerna och entreprenörerna har som mål att betjäna trafikanterna så bra som möjligt inom de gränser som verksamhetsförutsättningarna tillåter, och därför är responsen från kunderna viktig när vi utvecklar vår verksamhet.

Mer information:

Upphandlingsexpert Heikki Lappalainen, tfn 029 534 3553

Enhetschef Tuomas Toivonen, tfn 029 534 3618

Undersökningsrapporten finns i sin helhet på Trafikverkets webbsidor.

 


reaktionapit