Takaisin

Vihreämpään suuntaan vai yhteisön voimin - tieliikenteen skenaarioilla kuva kehittymisnäkymistä vuoteen 2030

Vihreämpään suuntaan vai yhteisön voimin - tieliikenteen skenaarioilla kuva kehittymisnäkymistä vuoteen 2030

Julkaistu 12.2.2014

Tieliikenteen skenaarioilla kuva kehittymisnäkymistä vuoteen 2030

12.2.2014 Tieliikenteen kehittymistä eivät määritä yksittäiset tekijät, vaan kehitys syntyy toimintaympäristön muutosten ja aktiivisten kehittämistoimenpiteiden tuloksena. Trafin ja Liikenneviraston uudessa tutkimuksessa kartoitettiin tieliikenteen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja muodostettiin neljä vaihtoehtoista skenaariota kehittymisestä vuoteen 2030.

Ikärakenteen muutos, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, globalisaatio ja digitalisaatio ovat megatrendejä, jotka muovaavat myös tieliikenteen kehittymistä ja ne nousevat eri tavoin esiin tutkimuksessa hahmotelluissa skenaarioissa. Monista hidastavista voimista huolimatta tulevaisuuden liikkumistarpeet ja -ratkaisut kehittyvät nopeasti ja tieliikenteen liikkumisen moninaisuus lisääntyy.

Tieliikenteen tulevaisuuteen vaikuttavat monet eri ilmiöt

Tutkimuksessa muodostetut skenaariot korostavat sitä, että tieliikenteen tulevaisuuden kehitystä ei määritä vain yksi ilmiö tai tekijä. Tieliikenne on moninainen kokonaisuus, joka todennäköisesti muuttuu edelleen tulevaisuudessa sisäisesti hajanaisemmaksi.

  • Vihreämpään suuntaan -skenaariossa ympäristöajattelu korostuu. Virtuaalinen yhteydenpito korvaa liikkumistarpeita ja biopolttoaineiden käyttö yleistyy. Viranomaiset ottavat aktiivisen roolin liikenneturvallisuutta edistävien järjestelmien tukemisessa.
  • Yhteisön voimin -skenaariossa yhteisöllisyys ja sosiaalisuus vahvistuvat. Väestö keskittyy vahvasti kaupunkiseuduille ja lähiliikkumista suositaan.  Yhteisöllisyys korostuu myös liikkumistietojen jakamisessa.
  • Kasvua kohti -skenaariossa talouskasvu on ripeää ja edetään kohti 24/7-yhteiskuntaa. Liikkumisen aktiivisuus on suurta ja kansainvälinen yhteydenpito kasvaa. Liikenneinvestoinneilla edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä.
  • Erot esille -skenaariossa korostuu erityisesti kehityksen eriytyminen. Talouden kehitys on heilahtelevaa ja alueelliset sekä väestöryhmien väliset erot kasvavat. Kaupunkiliikkumisessa hyödynnetään tyypillisesti monia kulkutapoja ja matkaketjujen toimivuus korostuu.

”Koko toimintaympäristön muutokset on otettava samanaikaisesti huomioon, kun pohdimme tieliikenteen kehittymistä ja kehittämistä. Skenaariot toimivat työkaluna mahdollisten muutosten tarkasteluun ja herättävät pohtimaan siitä, mikä on tavoiteltavaa ja kuinka voisimme tukea toivottavan tulevaisuuden saavuttamista”, toteavat tieliikennejohtaja Sami Mynttinen Trafista ja johtava asiantuntija Risto Kulmala Liikennevirastosta.

Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuoteen 2030 – neljä skenaariota
-tutkimuksen on toteuttanut Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne.
 


reaktionapit