Takaisin

Vihdin Nissolan alueen tasoristeyksien poisto- ja tiejärjestelysuunnitelmia esitellään uuden 3D-mallin avulla

Vihdin Nissolan alueen tasoristeyksien poisto- ja tiejärjestelysuunnitelmia esitellään uuden 3D-mallin avulla

Julkaistu 11.5.2012

Liikennevirasto ja Vihdin kunta laativat katu- ja ratasuunnitelmaa Vihdin Nissolan alueen tiejärjestelyistä ja tasoristeyksien poistoista. Suunnitelmaan voi tutustua havainnollisen 3D-mallin avulla, jonka kautta voi myös antaa palautetta suoraan haluamansa suunnitteluratkaisun kohdalle.

Nummelan ja Lankilan välillä suunnitellaan poistettavaksi neljä tasoristeystä. Alueelle on suunniteltu myös tasoristeysten poistojen korvaavat tiejärjestelyt sekä uusi katuyhteys ja alikulku Enärannan ja Lankilanrinteen välille.
Palautteen antaminen entistä helpompaa vuorovaikutteisen 3D-mallin avulla
Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua havainnollisen 3D-mallin avulla internetissä. 3D-mallissa esitetään suunnittelualueen ympäristö, poistetavat tasoristeykset sekä uudet katu- ja tieyhteydet rakenteineen. Palautteen voi kohdistaa 3D-mallin avulla suoraan haluamansa suunnitteluratkaisun kohdalle.
3D-mallin käyttäminen on yksinkertaista eikä siihen tutustuminen vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja. Mallista löytyvät myös suomenkieliset ohjeet.
Esittelytilaisuus toukokuussa
Liikennevirasto ja Vihdin kunta järjestävät esittelytilaisuuden katu- ja ratasuunnitelmasta 23.5.2012 kello 18.00–19.00 Vihdin kunnanvirastossa osoitteessa Asemantie 30 B, Nummela. Suunnitelmaa esitellään virtuaalimallin ja 3D-mallin avulla, ja siitä on mahdollisuus antaa palautetta jo esittelytilaisuudessa.
Suunnitelmaan voi tutustua ja siitä voi antaa palautetta 23.5.–1.6.2012 myös Vihdin kunnan internetsivuilla osoitteessa www.vihti.fi.
Esittelytilaisuudessa ja internetsivuilla 3D-mallin kautta saadut palautteet ohjaavat suunnitelman tekoa.
Suunnitelma nähtävillä kesä–elokuussa
Katu- ja ratasuunnitelma asetetaan nähtäville 3D-mallina ja suunnitelmaselostuksena 18.6.–20.8.2012 Vihdin kunnan internetsivuille ja kunnanviraston ala-aulaan (Huom.! Virasto on suljettuna 2.–27.7.2012). Suunnitelmasta voi jättää kirjallisen muistutuksen nähtävilläoloaikana.

reaktionapit