Takaisin

Vientikuljetukset lähes ennallaan, mutta tuonti taantui

Vientikuljetukset lähes ennallaan, mutta tuonti taantui

Julkaistu 1.3.2013

Ulkomaan vientikuljetukset meritse pysyivät viime vuonna määrällisesti lähes entisen suuruisina. Tuonnin supistuminen kuitenkin pudotti merikuljetuksia yli 5 miljoonalla tonnilla edellisestä vuodesta. Talouden heikentyneet näkymät heijastuivat selvimmin tuontiin ja transitoon. Pääteilläkin liikenteen kasvu pysähtyi. Matkustajaliikenne sen sijaan lisääntyi niin merellä kuin rautateillä.

Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin vuonna 2012 tavaraa yhteensä 93 miljoonaa tonnia. Määrä oli yli viisi miljoonaa tonnia pienempi kuin edellisenä vuonna, mikä tarkoittaa 5,5 prosentin taantumaa. Vienti kuitenkin säilyi lähes ennallaan, sitä oli yhteensä 44,5 miljoonaa tonnia, mutta tuonti väheni edellistä vuodesta 11,5 prosenttia eli 48,7 miljoonaan tonniin. Erityisesti väheni raaka-aineiden sekä kappaletavaran tuonti. Myös transito- eli kauttakuljetukset vähenivät hieman, 7,1 miljoonaan tonniin.

Kotimaan alusliikenteessä viime vuonna kuljetettiin tavaraa kaikkiaan 6,4 miljoonaa tonnia. Liikenne kasvoi hieman edellisvuoden luvusta, jos mukaan ei oteta silloisia Itämeren kaasuputkityömaan kuljetuksia. Erityisesti öljytuotteiden ja raakapuun kuljetukset lisääntyivät. Öljytuotteiden kuljetukset lisääntyivät 2,5 prosenttia ja raakapuun 22 prosenttia. Raakapuuta kuljetettiin myös uittamalla 0,6 miljoonaa tonnia eli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna.

Vesiliikenteen matkustajamäärässä ennätys

Matkustajamäärät ulkomaan meriliikenteessä lisääntyivät 1,4 prosenttia, joten meritse matkustettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mikä tarkoittaa yhteensä 17,9 miljoonaa merimatkaa. Kasvu selittyy Venäjän matkustajaliikenteen lähes kaksinkertaistumisella 0,32 miljoonaan matkustajaan sekä Viron liikenteen yli kolmen prosentin kasvulla yhteensä 7,6 miljoonaan matkustajaan. Ruotsin liikenne puolestaan pysyi lähes ennallaan 9,1 miljoonassa matkustajassa. Kotimaan vesiliikenteessä matkustajia oli kaikkiaan nelisen miljoonaa.

Rautateillä kasvoi etenkin kaukoliikenne

Rautateillä sekä henkilö- että tavaraliikenne lisääntyivät hieman. Henkilöliikenteessä matkoja oli prosentti enemmän kuin edellisvuonna. Kasvua on ollut erityisesti kaukoliikenteessä, jossa matkojen määrä lisääntyi kolme prosenttia. Kaukoliikenteessä tehtiin kaikkiaan 13,7 miljoonaa matkaa. Pääkaupunkiseudun lähiliikenne kasvoi prosentin verran. Lähiliikenteessä tehtiin 55,7 miljoonaa matkaa.

Tavaraa rautateillä kuljetettiin prosentin verran edellistä vuotta enemmän, yhteensä 35,3 miljoonaa tonnia. Kotimainen tavaraliikenne pysyi edellisvuoden tasolla, kansainvälinen liikenne sen sijaan lisääntyi kolme prosenttia lähinnä itäisen liikenteen vilkastumisen ansiosta. Rautateiden tavaraliikenteessä keskimääräinen kuljetusmatka lyheni.

Pääteiden liikenteen kasvu pysähtyi

Vielä alkuvuoden 2012 pääteiden liikennemäärät lisääntyivät hienoisesti, 1,8 prosenttia, mutta lopulta koko vuoden kasvu supistui 0,1 prosenttiin. Kevyt liikenne (henkilö- ja pakettiautot) lisääntyi edellisestä vuodesta vain 0,2 prosenttia, mutta raskas liikenne (linja- ja kuorma-autot) sen sijaan väheni 1,3 prosenttia.

Pirkanmaalla pääteiden liikenne vielä lisääntyi 0,8 prosenttia, mutta väheni Keski-Suomessa 1,8 prosenttia. Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).


reaktionapit