Takaisin

Vienti- ja rautatiekuljetukset kasvussa, raskas liikenne väheni

Vienti- ja rautatiekuljetukset kasvussa, raskas liikenne väheni

Julkaistu 30.9.2013

Ulkomaan vientikuljetukset meritse ja laivamatkustajien kokonaismäärä kasvoivat alkuvuonna edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös rautateitse kulkeva tavara- ja henkilöliikenne lisääntyi. Pääteiden tieliikenteessä henkilö- ja pakettiautojen määrä lisääntyi hieman, mutta raskaan liikenteen osuus väheni viimevuotisesta. Tiedot käyvät ilmi Liikenneviraston tuoreista tilastoista.

Ulkomaan meriliikenteen vientikuljetukset kasvoivat tammi–heinäkuussa 3,3 prosentilla viime vuodesta. Tuonti on sen sijaan vähentynyt 0,7 prosentilla.

Matkustajien kokonaismäärä on kasvanut puolitoista prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Liikenne Virosta lisääntyi 3,5 prosenttia, mutta Ruotsista sen sijaan väheni noin prosentin. Ruotsin liikenteen osuus koko ulkomaan matkustajaliikenteestä oli 49,6 prosenttia, Viron 42,5 prosenttia.

Aluksia saapui satamiimme ulkomailta kolmisen prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityiskohtaisemman tiedot löytyvät Liikenneviraston ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastosta.

Rautatieliikenne kasvaa

Rautatieliikenne on kehittynyt varsin suotuisasti vuoden 2013 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Sekä henkilö- että tavaraliikenteen määrät lisääntyivät edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Rautateiden kaukoliikenteessä matkustettiin alkuvuonna 2013 saman verran kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Pitkien reittien suosio on kasvanut, siksi matkat myös olivat keskimäärin aiempaa pidempiä. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen matkat lisääntyivät prosentilla.

Tavaraliikenteen kuljetusmäärät kasvoivat kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kolme prosenttia edellisvuodesta. Kasvu on peräisin itärajan ylittävästä kansainvälisestä liikenteestä, sillä kotimaassa kuljetukset puolestaan vähenivät. Tavaraliikenteen keskimääräinen kuljetusmatka lyheni, ja alkuvuoden tonnikilometrisuorite jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi.

Pääteiden tieliikenne lisääntyi vajaan prosentin

Pääteiden liikenne lisääntyi tammi–elokuussa vajaan prosentin (0,73 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilö- ja pakettiautoliikennettä oli 0,85 prosenttia enemmän, kun taas raskas liikenne (linja- ja kuorma-autot) väheni 0,56 prosenttia.

Alueellisesti tarkasteltuna erot kevyen liikenteen kehityksessä olivat hyvin pieniä. Eniten liikenne lisääntyi Pohjois-Savossa, 1,7 prosenttia, kun taas Lapissa lisäystä oli vajaat puoli prosenttia. Raskas liikenne lisääntyi eniten Keski-Suomessa (3,35 %) ja väheni eniten Varsinais-Suomessa (2,12 %).

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).
 


reaktionapit