Hyppää sisältöön

Vetinen talvi vaurioittaa tienpintoja

Julkaistu 17.1.2023 11.02

 

Runsaat sulamisvedet ja sateiset säät ovat aiheuttaneet päällystevaurioita erityisesti eteläisen Suomen vilkasliikenteisellä päätieverkolla. Vauriot saattavat ilmaantua ja laajeta hyvin nopeasti, joten tienkäyttäjiltä vaaditaan varovaisuutta liikenteessä. Asfaltissa olevien reikien paikkaus on haastavaa märissä olosuhteissa.

Eteläisen Suomen runsaslumisena alkanut talvi vaihtui pitkiin plussakeleihin ja vesisateisiin. Lämpötila on myös sahannut nollan molemmin puolin. Lauha ja sateinen sää sekä sulamisvesien suuri määrä ovat aiheuttaneet päällysteiden reikiintymistä erityisesti Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen päätieverkolla.

"Runsaat vesisateet vaurioittavat herkästi pakkasten jäljiltä hauraita asfalttipäällysteitä, jos vesi pääsee päällysteen alle esimerkiksi verkkomaisen halkeaman kautta. Kun reikiintyminen pääsee alkuun, vaurioitunut kohta voi kasvaa nopeastikin”, kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Katri Eskola Väylävirastosta.

Olosuhteissa on kuitenkin eroja Suomen sisällä, sillä ainakin Pohjois-Suomessa on edelleen pääosin normaali ja tasainen talvikeli. Etelämpänä päällysteiden tilanne voi huonontua muuallakin, jos nykyiset sääolosuhteet vielä jatkuvat.

Miten tilannetta hoidetaan?

Paikkaamistarvetta on tällä hetkellä etenkin Uudellamaalla. Asfaltissa olevien reikien paikkaus on kuitenkin haastavaa kosteissa olosuhteissa. Paikkaustyötä päästään tekemään tehokkaammin silloin, kun pinnat kuivahtavat.

”Mikäli paikkauksia ei pystytä tekemään, varoitetaan liikennettä päällystevaurioista. Myös nopeusrajoituksia voidaan joutua laskemaan tai kaistoja sulkemaan ongelmallisimmilla tieosuuksilla, kunnes vauriot saadaan pysyvämmin korjattua”, muistuttaa teiden kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen Väylävirastosta.

Mitä tienkäyttäjä voi tehdä?

Tienkäyttäjien kannalta olennaisinta on se, että liikenteessä on syytä olla erityisen varovainen ja sovittaa ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin. Myös tavallista suurempi turvaväli auttaa havaitsemaan mahdolliset vauriot ajoissa. Paikallisetkin vaihtelut olosuhteissa voivat olla suuria, ja vauriot voivat vilkkailla teillä syntyä ja laajeta nopeasti. Vauriot voivat olla myös veden alla piilossa.

"Nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeää liikenneturvallisuuden takia, mutta myös siksi, että nastarenkaat kuluttavat asfalttia selvästi enemmän päällysteen ollessa märkä. Kuluminen kiihtyy, kun nopeus nousee kahdeksankympin yli", Eskola sanoo.

Havaituista vaurioista kannattaa ilmoittaa eteenpäin: jos kyseessä on kiireellinen liikennettä vaarantava ongelma, ilmoita siitä Tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100). Kaikki muut valtion väyliä koskevat palautteet hoituvat Liikenteen asiakaspalvelun kautta. Palauteväylän kartasta näkee myös sen, onko kyseinen ongelma jo ilmoitettu ja otettu käsittelyyn.

Mikäli tienkäyttäjälle tapahtuu maantiellä vahinko, jonka hän katsoo aiheutuneen tien puutteellisesta kunnossapidosta, voi tienkäyttäjä hakea ELY-keskukselta korvausta syntyneistä vahingoista.

Lisäksi Etelä- ja Lounais-Suomeen sekä Etelä-Pohjanmaan rannikolle on annettu tulvavaroitus vallitsevien olosuhteiden takia. Tulvavesi on paikoin noussut ajoradalle ainakin Uudellamaalla, ja kiertoteitä otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Runsaaseen tulvaveteen ei kannata ajaa, sillä jo 30 cm virtaavaa vettä voi liikuttaa autoa tai rikkoa sen.

Lisätietoja:

teiden kunnossapidon asiantuntija Katri Eskola, Väylävirasto (puh. 029 534 3507)
teiden kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen, Väylävirasto (puh. 029 534 3297)
Molempien sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta