Takaisin

Vesilläliikkuja, huomioi väylillä tehtävät korjaustyöt

Vesilläliikkuja, huomioi väylillä tehtävät korjaustyöt

Julkaistu 9.6.2014

Vesiväylillä tehdään avovesikauden aikana turvalaitteiden korjauksia, väylien hoitotyötä, väylien mittaus- ja tutkimustöitä sekä ruoppaustöitä. Vesilläliikkuja, huomioithan työtä tekevät alukset ja vältä aallokon aiheuttamista!

Vesiliikennettä saatetaan joutua rajoittamaan kanavilla tai avattavilla silloilla. Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan Liikenneviraston internet sivuilla.

Turvalaitteiden tarkistukset ja korjaukset

Merenkulun kelluvia turvalaitteita voi olla pois paikaltaan tai kadonnut talven jäljiltä. Niiden sijaintitarkastukset ja korjaukset aloitetaan avovesikauden alussa. Työt päättyvät viimeistään

20.6. Vaasan ja Kokkolan alueella

22.6. sisävesillä

30.6. Perämerellä

Työt ovat jo päättyneet Saaristomerellä, Suomenlahdella, Ahvenanmaalla ja Selkämerellä.

Väylämerkintöjen muutostyöt

Myös väylämerkintöjen muutostöitä tehdään avovesikauden aikana. Muuttuneet merkinnät ilmoitetaan Tiedonantoja merenkulkijoille -julkaisussa. Siinä julkaistaan myös muun muassa tietoa vesiliikenteelle aiheutuvista häiriöistä, kuten ruoppaustöistä, kaapeleiden ja johtojen asennustöistä sekä sillankorjaustöistä.

 


reaktionapit