null
null Venemessut 2017: Viranomaisilta apua navigointiin ja turvalliseen vesillä liikkumiseen

Venemessut 2017: Viranomaisilta apua navigointiin ja turvalliseen vesillä liikkumiseen

Julkaistu 10.02.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Ovatko veneilykarttasi ajan tasalla? Osaatko käyttää VHF-radiotasi? Mikä on meripelastuksen hälytysnumero? Miten hälytät apua merellä? Ketkä ovat meripelastusviranomaisia? Venemessuilla 10.–19.2.2017 kysymyksiisi vastaavat Helsingin venepoliisi, Liikennevirasto, Rajavartiolaitos, Tulli ja Viestintävirasto. Tavoitteena on edistää vesillä liikkumisen turvallisuutta.

Viranomaiset jakavat vesilläliikkujille ajankohtaista, hyödyllistä tietoa ja vastaavat veneilijöitä askarruttaviin kysymyksiin. Perheen nuorimmat voivat osallistua piirustus- ja tietokilpailuihin. Helsingin Messukeskuksen osastolta 7a128 vierailijat saavat maksutta myös uuden Veneilyturvallisuuslehden.  

Vesiväylien navigointiturvallisuuden perustana ovat luotettavat merikartat. Liikenneviraston merikartoitus julkaisee Suomen meri- ja järvialueelta ajantasaisia painettuja ja elektronisia merikarttoja. Osastolla voi tutustua merikarttasarjoihin ja antaa palautetta uudella, karttapohjaisella palautejärjestelmällä. Messuvieraat voivat myös perehtyä uusiin merikarttojen päivityspalveluihin sekä 100-vuotiaan, itsenäisen Suomen merikartoituksen historiaan. Lisäksi lapset pääsevät harjoittelemaan navigointia.  

Meriradiolähettimen kuten meri-VHF-radiopuhelimen käyttö vaatii Viestintäviraston radioluvan ja pätevyystodistuksen. Näistä veneilijät saavat messuilla tietoa. Osastolla kävijät voivat harjoitella VHF/DSC-hätähälytystä radiosimulaattorilla. Veneilijöille esitellään myös MONITORi-palvelua, josta näkee mobiililaajakaistan toimivuuden, television näkyvyyden ja alueen radiokanavat.

Poliisi varmistaa veneilijöiden turvallisuuden ylläpitämällä vesialueilla yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Tehtävänä on myös valvoa vesiliikennettä, kalastusta ja metsästystä. Messuilla kävijät saavat osastolla tarkempaa tietoa valvonnasta ja veneilyturvallisuudesta.

Tulli on päävastuuviranomainen tuonti- ja vientirajoitusten valvonnassa, tullimenettelyiden oikeellisuuden valvonnassa, sekä huvialuksissa käytettävän polttoaineen valvonnassa. Tullin venepartiot valvovat myös vesiliikennettä ja rekisteröintimääräysten noudattamista. Tulli on meripelastusviranomainen.

Rajavartiolaitos on jatkuvasti merellä läsnä oleva turvallisuusviranomainen, joka muun muassa varmistaa rajaturvallisuuden ja johtaa meripelastusoperaatioita. Merellä apu ei aina tule hätätilanteessa nopeasti, siksi veneilijöiden on varauduttava avun odottamiseen oikealla varustuksella ja taidoilla. Hälytysnumeroiden ja hätämerkinantovälineiden pitää olla heti saatavilla. Ensimmäisen hätäviestin ja hätämerkkien lisäksi on kyettävä viestimään hädässä olijan kanssa ja paikantamaan tämä. Messuosastolla veneilijät voivat päivittää nämä tietonsa ajan tasalle.

Lisätiedot

Lisätietoa messuista ja aukioloajoista: www.venemessut.fi

Liikennevirasto, Suunnittelupäällikkö Jarmo Mäkinen, p. 029 534 3477
Helsingin venepoliisi, Vanhempi konstaapeli Jukka Grönlund, p. 0504561082
Rajavartiolaitos, Viestintäassistentti Marjo Peni, p. 0295 426 009
Tulli, Tulliylitarkastaja Henrik Wahlroos, Helsingin Tullin veneryhmän päällikkö, Tullin toimipaikkaosaston venevalvonnan koordinaattori, p. 040 332 6886
Viestintävirasto, Radioverkkoasiantuntija Ari Caselius, p. 0295 390 437