Takaisin

Veneilijät tyytyväisiä Liikenneviraston merikarttoihin ja veneväyliin

Veneilijät tyytyväisiä Liikenneviraston merikarttoihin ja veneväyliin

Julkaistu 28.1.2013

Liikennevirasto selvitti syksyllä 2012 veneilijöiden tyytyväisyyttä erityisesti merikarttoihin, veneväyliin ja kanaviin. Samalla tarkasteltiin asiakastyytyväisyyttä Liikenneviraston veneilyasioiden hoitoon sekä viraston imagoa tästä näkökulmasta. Tulokset kertovat, että Liikennevirastoa pidetään luotettavana ja asiantuntevana virastona.

Tutkimuksen teki Taloustutkimus syksyn 2012 aikana internet-kyselynä. Tutkimus toteutettiin keskeisten yhteistyökumppanien avustuksella siten, että tutkimuslinkki taustainformaatioineen sijoitettiin Liikenneviraston verkkosivujen lisäksi Suomen Purjehdus- ja veneilyn, Suomen navigaatioliiton sekä Liikenteen turvallisuusviraston sivustoille.

Tutkimukseen vastasi noin 350 veneilijää, jotka profiloinnin perusteella edustavat kokenutta veneilijäkuntaa. Puolet vastaajista on veneillyt vähintään 30 vuotta ja 80 % on osallistunut navigointikoulutukseen.

Merikartoissa luotettavaa ja keskeistä informaatiota

Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että Liikennevirastoa pidetään erityisesti luotettavana ja asiantuntevana virastona. Noin 80 % vastanneista veneilijöistä on vähintään melko tyytyväinen Liikenneviraston veneilyasioiden hoitoon kokonaisuudessaan. Merikarttoihin luotetaan, ja ne sisältävät veneilijöiden näkökulmasta keskeistä informaatiota. Pääsääntöisesti vastaajat ovat tyytyväisiä myös väyliin ja väylien hoitoon. Mielipiteet jakautuvat selvemmin lähinnä pimeässä liikkumiseen, väyläsyvyyksiin, alituskorkeuksiin sekä turvavesimerkkien tarpeellisuuteen syvillä selkävesillä liittyvissä asioissa.
Imagonäkökulmasta katsottuna 16 % veneilijöistä on täysin sitä mieltä, että heillä on Liikennevirastosta positiivinen kokonaiskuva. Lisäksi 47 % mainitsee, että heillä on osittain positiivinen kuva Liikennevirastosta veneilyasioiden näkökulmasta katsottuna.

Liikennevirasto näyttäytyy kuitenkin melko etäisenä viranomaisena. Vain joka kolmas ilmoittaa, että heillä on kokemuksia Liikenneviraston asiakaspalvelusta. Yhteydenpito veneilyasioissa on muutenkin melko satunnaista, sillä 90 % tutkimukseen osallistuneista veneilijöistä kertoo olevansa yhteydessä Liikennevirastoon harvemmin kuin kerran vuodessa. Vajaa puolet vastaajista kertoo, että viimeksi asioidessaan heidän asiansa tuli hoidettua täysin. Joka kolmas on sitä mieltä, ettei sitä hoidettu ollenkaan. Kokonaistyytyväisyys asiakaspalveluun on silti vielä kohtuullisella tasolla: noin 70 % on vähintään melko tyytyväinen. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat asiakaspalautteen käsittely sekä käsittelyaika.

Tutkimuksen tuloksia käytetään arvioitaessa Liikenneviraston veneilyasioiden palvelutasoa.


reaktionapit