Hyppää sisältöön

Veneilijä, varo työkoneita Vuosaaren satama-altaan ja meriväylän lähistöllä ja Hernesaaren itärannalla

Julkaistu 3.5.2021 13.38

 

Vuosaaren sataman edustalla ja meriväylällä on käynnissä ruoppaus- ja louhintatyö. Vuosaaren louhe kuljetetaan proomuilla Hernesaaren itärantaan, jossa se käytetään meritäytöissä. Tämä aiheuttaa muutoksia Hernesaaren veneväyliin ja veneilyalueisiin. Veneilijöiden tulee jättää vähintään 150 metrin varoetäisyys työkalustoon.

Alkavalla venekaudella Vuosaaren väylällä ja satama-altaassa kohtaavat niin laivaliikenne, työkalusto kuin pienveneilijät. Kaikkien turvallisuuden takaamiseksi pienveneilijöiden tulee noudattaa virallisia veneväyliä, 150 metrin varoetäisyyttä työkalustoon, nopeusrajoituksia sekä välttää kalastusta työkohteiden läheisyydessä.

Väyläviraston, Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin hankkeessa Vuosaaren meriväylä ja satama-allas syvennetään laivaliikenteen kuljetusvaatimusten mukaiseksi 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen. 

Venekaudella Vuosaaren meriväylällä liikkuu ruoppaus- ja louhintakalustoa sekä proomuja ympäri vuorokauden (katso työkohteet ja veneväylät, karttaliite 1). Pienveneilijöiden on syytä noudattaa tarkkaavaisuutta työkohteiden läheisyydessä veneillessään. Pidäthän veneillessäsi työkalustoon vähintään 150 metrin varoetäisyyden. Huviveneiden nopeusrajoitus on satama-alueella 17 km/h eli 9,2 solmua.

Vuosaaren satama-altaan läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Oikaiseminen satama-altaan poikki on kiellettyä alueella tapahtuvien porausten ja räjäytysten vuoksi. Veneillessä tulee noudattaa virallista, satama-altaan työmaa-alueen kiertävää väylää (karttaliite 2). Oikaiseminen satama-altaan läpi aiheuttaa riskin veneilijöille, työkoneille ja laivaliikenteelle. 

– Veneilijöiden ja väylällä työskentelevien turvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja siksi Vuosaaren sataman ja väylän läheisyydessä liikkuvia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota varoetäisyyksiin ja kiertämään työyksiköt mahdollisimman kaukaa, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.


Hernesaaren itärannassa väylämuutoksia ja veneilykieltoalue

Vuosaaren edustan ruoppaustyöt vaikuttavat veneväyliin myös Hernesaaren itärannan tuntumassa, missä sijaitsee louhetta vastaanottava työmaa. Vuosaaressa syntyvä louhe kuljetetaan Hernesaareen proomuilla, missä se käytetään uuden asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä. Proomut ovat isoja ja hidasliikkeisiä, minkä vuoksi niitä on vaikea pysäyttää. Veneilijän on hyvä huomata, että hinaaja kuljettaa proomua vetovaijerin avulla perässään. 

Veneväylät Hernesaaren itärannalla ovat muuttuneet, eikä veneily louheensijoitusalueella (karttaliite 3) ole sallittua. Hernesaaren alueella ruopataan ja läjitetään louhetta huhtikuusta elokuuhun.

– Myös vesisyvyydet Hernesaaren itärannassa muuttuvat, kun louheenläjitys alueella edistyy, muistuttaa Paukkeri.

Uiminen ja sukeltaminen työkohteiden läheisyydessä on kielletty. 

Voit tarkistaa työkaluston reaaliaikaisen sijainnin karttapalvelustamme.

Lisätietoa hankkeesta ja veneilyturvallisuudesta sekä kartat työkohteista ja veneväylistä.

Hanke Facebookissa

Lisätietoja:
Seppo Paukkeri
Projektipäällikkö, Väylävirasto
p. 029 534 3361
[email protected]
 
Sanna Supponen 
Projektipäällikkö, Helsingin Satama Oy
[email protected]
puh. 040 801 4705

Tomi Laine
Projektipäällikkö
Rakennuttaminen
Kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki
[email protected]
p. 09 310 39762

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta