Takaisin

Veneilijä, palauta mieleesi meriteiden säännöt

Veneilijä, palauta mieleesi meriteiden säännöt

Julkaistu 20.06.2016

Veneilykauden ollessa vilkkaimmillaan Liikennevirasto ja Trafi muistuttavat veneilijöitä meriteiden sääntöjen noudattamisesta sekä vapaa-ajalla että kilpaillessa.

Kansainväliset säännöt yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä eli ns. meriteiden säännöt koskevat kaikkia aluksia avomerellä ja muilla merialusten liikennöimillä alueilla.

Suomen rannikon kauppamerenkulun väylillä ja Saimaan syväväylillä liikkuu ympäri vuoden kauppa-aluksia, joita veneiden ja purjeveneiden on väistettävä vaaratilanteiden välttämiseksi. Kauppa-alusten ohjaaminen on hidasta, eivätkä ne voi suuren syväksensä takia poistua väyläalueelta. Tästä syystä veneiden tulee aina väistää kauppa-aluksia.

Meriteiden sääntöjen mukaan alle 20 metriä pitkän aluksen kuuluu väistää alusta, joka voi itse navigoida turvallisesti vain ahtaassa kulkuväylässä. Käytännössä lähes kaikki Suomen rannikon ja sisävesien väylät luetaan ahtaiksi kulkuväyliksi.

Suomenlahden ja Ahvenanmeren avomerialueilla vesillä liikkumista ohjaavat reittijakojärjestelmät. Myös näillä alueilla liikkumisesta on säädetty meriteiden säännöissä. Nyrkkisääntö on, että jos reittijakojärjestelmää ei käytä, on se kierrettävä mahdollisimman kaukaa. Reittijakojärjestelmää käyttävien alusten on noudatettava kaistan yleistä kulkusuuntaa ja pysyteltävä poissa liikennejakovyöhykkeeltä. Reittijakojärjestelmän turvallisuusvaikutus perustuu siihen, että muun liikenteen aikeet ovat ennakoitavissa eikä yllätyksiä ole luvassa.

Reittijakojärjestelmän kaistalla väärään suuntaan ajava vene voi aiheuttaa vaaratilanteen kaistalla ajavan laivan kanssa esimerkiksi jos laiva joutuu tekemään äkillisen väistöliikkeen. Se voi myös johtaa vaaratilanteeseen veneelle itselleen.

Purjehduskilpailujen järjestäjien tulee huomioida edellä mainitut asiat kilpailureittejä suunnitellessaan.

Huomasitko puutteita väylällä? Tee vikailmoitus

Veneilijä, oletko huomannut, että väylältä puuttuu merimerkkejä tai ne ovat vioittuneita? Onko sinulla palautetta vesiväylien kunnossapidosta? Nousiko veneillessä mieleen ideoita, miten väylää voisi kehittää? Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, niin suosittelemme lähettämään Liikennevirastolle palautetta uudella vikailmoituslomakkeella, jonka löydät osoitteesta http://www.liikennevirasto.fi/vesivaylat/turvalaitteet/vikailmoituslomake

Viranomaiset valvovat meriliikennettä Suomessa

Liikenneviraston meriliikenteenohjaus valvoo alusliikennettä Suomen rannikon kauppamerenkulun väylillä ja Saimaan syväväylillä. Lisäksi Liikennevirasto valvoo meriteiden sääntöjen noudattamista Suomenlahdella yhdessä Viron ja Venäjän kanssa sekä Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisen osan alueella. Meriliikenteenohjaus raportoi Trafille kaikki tietoonsa tulleet rikkeet vesiliikenteessä. Trafi on alusturvallisuuden valvontalain perusteella valvontaa suorittava viranomainen. Trafi valvoo alusturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tähän kuuluu veneilijöiden osalta myös yleinen meriturvallisuuden sekä hyvän merimiestaidon noudattamisen valvonta.

Liikennevirasto ja Trafi toivottavat kaikille veneilijöille turvallisia veneilyhetkiä!

Lisätietoa meriteiden säännöistä:

Yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 1972 http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1977/19770030

Lisätietoja

Trafi
Yksikönpäällikkö Ville Räisänen, puh. 029 5346 457, ville.raisanen(at)trafi.fi

Liikennevirasto
Suomenlahden meriliikennekeskus, puh. 020 448 5391, supervisors.hki(at)liikennevirasto.fi
Länsi-Suomen meriliikennekeskus, puh. 020 448 6400, turku.radio(at)liikennevirasto.fi
Saimaa VTS, puh. 0206 37 3745, saimaa.vts(at)liikennevirasto.fi