Hyppää sisältöön

Väyläviraston vuosittain päivitettävä investointiohjelma vuosille 2024–2031 julkaistu

Julkaistu 13.4.2023 12.05

Investointiohjelma on Väyläviraston näkemys uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Investointiohjelman hankkeiden mahdollisesta toteuttamisesta päättää eduskunta.

Väylävirasto julkaisi väyläverkon investointiohjelman vuosille 2024–2031. Investointiohjelman julkaisua edelsi lausuntokierros helmikuussa 2023, ja lausuntoja kertyi yli 270 kappaletta. Tämän jälkeen Väylävirasto kävi lausunnot läpi ja päivitti investointiohjelman.

Väyläverkon investointiohjelma sisältää kehittämis- ja parantamishankkeiden lisäksi isoja peruskorjaushankkeita. Mukana on myös ehdotukset EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoitettavista hankkeista.

Investointiohjelma ei sisällä käynnissä olevia hankkeita tai sellaisia hankkeita, joille on jo myönnetty rahoitus. Myös esimerkiksi hankeyhtiöiden suunnittelemat suuret ratahankkeet (Turun Tunnin Juna, Suomirata ja Itärata) eivät sisälly Väyläviraston investointiohjelmaan.

Investointiohjelma edistää liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä

”Investointiohjelman tavoitteet ja taloudelliset raamit tulevat valtakunnallisesta Liikenne 12 -suunnitelmasta”, sanoo Väyläviraston suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajala.

Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteena on edistää koko Suomen liikennejärjestelmän saavutettavuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta sekä hillitä ilmastonmuutos ja parantaa liikenneturvallisuutta. Investointiohjelman tulee kokonaisuutena edistää mahdollisimman hyvin näitä tavoitteita.

Liikenne 12 -suunnitelmassa investointiohjelman kehittämishankkeisiin on suunniteltu noin kolmen miljardin euron rahoitus seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Suunniteltu rahoitus kohdistuu eri väylämuodoille seuraavasti: rautateille 1,6 miljardia euroa, maanteille 1,2 miljardia ja vesiväylille 0,2 miljardia euroa.

Todellinen väylähankkeisiin käytössä oleva rahoitus voi poiketa suunnitelmasta. Väylien rahoituksesta ja hankkeiden mahdollisesta toteuttamisesta päättää eduskunta. Eduskunta voi päättää halutessaan myös investointiohjelman ulkopuolella olevien hankkeiden rahoittamisesta.

”Vaikka investointiohjelmaan sisältyy lukuisia hankkeita, on tarpeita vielä enemmän, eivätkä kaikki tarpeelliset hankkeet mahdu mukaan. Myös kustannustason jyrkkä nousu vaikuttaa siihen, miten paljon hankkeita investointiohjelmaan mahtuu”, toteaa Rajala.

Investointiohjelman hankkeet on valittu siten, että hankkeet edistäisivät mahdollisimman hyvin Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita ja toimeenpanoa. Hankkeiden tulee myös olla tarpeeksi pitkälle suunniteltuja, jotta niiden vaikutukset pystytään arvioimaan.

”Investointiohjelman hankkeissa suunnittelu on jo hyvin pitkällä. Monien hankkeiden toteuttaminen voisi alkaa jo hyvin pian rahoituspäätöksen jälkeen”, Rajala kertoo.

Investointiohjelman valmistelussa tehtiin laajaa yhteistyötä

Väyläviraston investointiohjelmassa vuorovaikutus on ollut suuressa roolissa. Väylävirasto on keskustellut valmistelun aikana sidosryhmien ja alueellisten toimijoiden kanssa. Väyläverkon investointiohjelmaa on valmisteltu laajasti Väyläviraston ja ELY-keskusten yhteistyöllä. Valmistelun aikana Väylävirasto on järjestänyt sidosryhmille alueellisia keskustelutilaisuuksia ja laajan lausuntokierroksen.

Investointiohjelma päivitetään seuraavan kerran keväällä 2024.

Investointiohjelman ruotsinkielinen versio julkaistaan huhtikuun 2023 loppupuolella.

Lisätietoa
Pekka Rajala
Toimialajohtaja, suunnittelu
puh. 029 534 3626
[email protected]

Investointiohjelman verkkosivut

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024–2031