Hyppää sisältöön

Väyläviraston Ratasuunnittelu Tampere–Oulu-hankkeen suurimmat suunnittelutyöt ovat käynnistyneet

Julkaistu 6.2.2023 12.45

 

Väylävirasto käynnisti Ratasuunnittelu Tampere–Oulu-hankkeen vuonna 2021. Hankekokonaisuus sisältää kahden kaksoisraideosuuden sekä useiden rautatieliikennepaikkojen parantamisen suunnittelun Tampereen ja Oulun välisellä rataosuudella. Hankkeessa on aiemmin aloitettu Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevien suunnittelukohteiden ratasuunnittelu. Nyt käynnistyvät suunnittelukohteet sijaitsevat Pirkanmaan alueella.

Nyt käynnistyneisiin suunnittelukohteisiin kuuluvat Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien alueelle sijoittuvan Lielahti–Lakiala-kaksoisraiteen yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi sekä Parkanossa sijaitsevan Vahojärven rautatieliikennepaikan ratasuunnittelu. Lielahti–Lakiala-kaksoisraiteen suunnittelun toteuttaa Sitowise Oy vuosien 2022–2024 aikana. Vahojärven ratasuunnittelu tehdään 2023–2024. Vahojärven suunnittelijana toimii Sweco Infra & Rail.
 
Suunnittelulla varaudutaan Tampere–Oulu-rataosuuden kasvaviin liikennemäärin. 

"Tampere–Oulu-rataosuuden kapasiteetti on paikoin täynnä. Suunnittelun tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla parantaa rataosan välityskykyä ja poistaa pullonkauloja. Lielahti–Lakiala-kaksoisraiteen rakentaminen mahdollistaisi juna- ja liikennemäärien lisäämisen rataosuudella", kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen.

Hankkeella on käynnistetty aiemmin suunnittelun lähtötiedoiksi tarvittavat maastomittaukset ja pohjatutkimukset, turvalaite-, sähkö-, valaistus- ja vahvavirtasuunnittelu sekä suurin osa Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevien kohteiden suunnittelusta.

Suunnittelua tehdään osittain Euroopan Union myöntämällä 2,5 miljoonan euron Verkkojen Eurooppa -rahoituksella (CEF, Connecting Europe Facility). Hankkeessa suunniteltavien kohteiden rakentamisesta ei ole tehty toteutuspäätöstä. Rakentamista vaatii toteutuspäätöksen lisäksi erillisen rahoituksen.

Infograafi, jossa Suomen karttaan on merkitty ratasuunnitelman Tampere-Oulu väli. Lisäksi infograafissa tarkempi seloste hankkeesta.

Lisätietoja:
Eero Virtanen, Väyläviraston projektipäällikkö, puh. 029 534 3017, [email protected]

Seuraa hanketta ja sen etenemistä hankkeen verkkosivulla: 
https://vayla.fi/ratasuunnittelu-tampere-oulu

 

Logo Euroopan unionin osarahoittama

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.