Hyppää sisältöön

Väyläviraston maanteiden ja rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmat valmistuneet

Julkaistu 3.6.2024 9.37

Väyläviraston maanteiden ja rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmat 2023–2028 ovat valmistuneet. Suunnitelmissa on päivitetty edellistä, vuodet 2018-2023 kattavaa toimintasuunnitelmaa, ja niissä on kuvattu Väyläviraston strategia melun vähentämiseksi maanteiden ja rautateiden varrella, sekä toimenpiteet seuraavan viiden vuoden ajalle.

Toimintasuunnitelmat on laadittu täyttämään EU:n ympäristömeludirektiivin asettamat vaatimukset meluntorjunnan toimintasuunnitelmalle. Nämä toimintasuunnitelmat ovat neljännet direktiivin mukaiset toimintasuunnitelmat maanteille ja rautateille.

Toimintasuunnitelmat koskevat EU-meluselvityksissä mukana olleita suurimpien kaupunkien ulkopuolelle sijoittuneita maanteitä, joilla vuotuinen liikennemäärä on yli kolme miljoonaa ajoneuvoa sekä rautateitä, joilla vuotuinen liikennemäärä on yli 30 000 junaa. Suurimmat kaupungit laativat omat meluntorjunnan toimintasuunnitelmansa viimeistään kesään 2024 mennessä.

Väyläviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmissa on esitetty linjaukset ja keinot, joilla Väylävirasto pyrkii vähentämään melulle altistumista maanteiden ja rautateiden varsilla. Melulle altistumisesta aiheutuu terveyshaittoja, joilla on merkittävät vaikutukset sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

"Tutuin meluntorjuntakeino on väylien varrelle rakennettavat meluesteet, mutta myös muita keinoja tarvitaan. Nyt päivitettyjen toimintasuunnitelmien toimenpiteissä onkin pyritty huomioimaan eri torjuntakeinojen laaja kirjo, jolloin melupäästöön ja melun leviämiseen vaikutetaan useammalla tavalla", kertoo melu- ja ympäristöasiantuntija Taiju Virtanen.

Toimintasuunnitelmissa on nostettu esiin 28 meluntorjuntakohdetta maantieverkolla ja 7 rautatieverkolla, joihin on suunniteltu alustavat meluntorjuntatoimet. Lisäksi toimintasuunnitelmissa on mukana melulähteeseen ja väylähankkeiden meluntorjunnan suunnitteluun ja mitoitukseen vaikuttamisen keinoja, rakentamisen aikaisen melun hallintaa sekä meluesteiden kunnossapidon kehittämistä, ja tutkimushankkeita.

Rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2023-2028: EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen toimintasuunnitelma löytyy osoitteesta: https://www.doria.fi/handle/10024/188167
Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2023-2028: EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen toimintasuunnitelma löytyy osoitteesta: https://www.doria.fi/handle/10024/188165

Lisätietoa:
melu- ja ympäristöasiantuntija Taiju Virtanen, p. 029 5343 312 [email protected]