Hyppää sisältöön

Väylävirasto valmistautuu Liikenne12-ohjelman toimeenpanoon

Julkaistu 15.3.2021

”Valmisteilla oleva, ensimmäinen valtakunnallinen Liikenne12-suunnitelma tuo liikennejärjestelmän suunnitteluun kaivattua ja hyvin tarpeellista pitkäjänteisyyttä yli hallituskausien”, sanoi Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman puheessaan Suomen Tieyhdistyksen järjestämän Väylät ja liikenne -virtuaalitapahtuman avajaisissa maanantaina 15.3.2021.

”Olemme Väylävirastossa aloittaneet valmistautumisen Liikenne12-suunnitelman toimeenpanoon ja käynnistäneet sekä keskipitkän aikavälin investointiohjelman että tulevien vuosien suunnitteluohjelman luonnosten laatimisen.”

Investointiohjelma on asiantuntijatietoon perustuva näkemys väyläverkon kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja sitä tullaan hyödyntämään hallituksen talousarvioesitysten valmistelussa. Ohjelmassa linjataan lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, arvioidaan niiden vaikuttavuus sekä toteuttamisjärjestys Liikenne12-suunnitelman rahoitusraamin puitteissa. 

Liikenne12-suunnitelman luonnoksessa esitetään perusväylänpidon rahoitustason nostoa 1,4 miljardiin euroon vuodessa vuodesta 2025 alkaen. ”Tämä antaa meille hyvät mahdollisuudet korjausvelan kasvun pysäyttämiseen, mutta merkittävä korjausvelan vähentäminen edellyttäisi perusväylänpidon rahoitukseen vielä suurempaa lisäystä”, sanoi pääjohtaja Kari Wihlman 

”Olemassa olevan väyläomaisuuden, valtion tie- ja rataverkkojen sekä meriväylien, kunnossapidon on oltava prioriteetti ja ajan kuluessa muodostunutta noin 2,8 miljardin euron korjausvelkaa on purettava suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Tämä on mahdollista vain riittävällä perusväylänpidon rahoitustasolla”, Wihlman muistutti. ”Väylänpidon rahoituksesta suurimman osan vie väylien välttämätön hoito, jolla taataan päivittäisen liikenteen sujuminen. Rahaa korjausvelan vähentämiseen ei juuri jää.”

Pääjohtaja Kari Wihlmanin puhe (pdf)

Lue lisää Liikenne12-suunnitelmasta 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

johtaja, yhteiskuntasuhteet ja viestintä Anna Jokela, p. 0400 439 955