Hyppää sisältöön

Väylävirasto uusii tai poistaa yhteensä 300 tasoristeystä vuoden 2021 loppuun mennessä

Julkaistu 10.06.2020

Korvenrannan tasoristeyksen uudenmalliset tasoristeysvalot otettiin käyttöön Lahti-Heinola -rataosalla toukokuussa 2020.

Kansainvälisenä tasoristeyspäivänä on ilo kertoa, että liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 käynnistämä tasoristeysohjelma laajeni tekemisen aikana. Kun ohjelma ensi vuonna päättyy, tasoristeysturvallisuutta on lisätty kolmessasadassa kohteessa ympäri Suomea alkuperäissuunnitelmissa olleen 65 tasoristeyksen sijasta.


Ohjelman puitteissa Väylävirasto poistaa tämän hetkisen suunnittelutilanteen mukaan 177 ja parantaa 129 tasoristeystä.

"Omalla ja alueilla tehdyllä suunnittelulla olemme päässeet näin hyvään lopputulokseen. Esimerkkinä kerrottakoon, että kun jollakin osuudella on tähän saakka ollut neljä tasoristeystä, kiertoteitä rakentamalla olemme pystyneet lakkauttamaan niistä kolme ja kehittämään lisäksi jäljelle jääneen tasoristeyksen turvallisuutta", liikenneturvallisuusasiantuntija Jarmo Koistinen Väylävirastosta kertoo.

Vaikka nyt käynnissä olevat työt parantavat tilannetta huomattavasti, Suomessa on vielä tämänkin ohjelman jälkeen 2550 tasoristeystä.

"Työsarkaa riittää vielä vuosiksi, ja olemme Väylävirastossa sitoutuneet parantamaan liikenneturvallisuutta tältäkin osin", Koistinen jatkaa.

Isoimmat hankkeet Lahti-Heinola- ja Tampere-Pori -rataosilla

Meneillään olevista tasoristeyshankkeista Lahti-Heinola on turvalaitteiden puolesta suurin. Alueelle on hankkeen jälkeen 29 uutta tai uusittua tasoristeyksen turvalaitetta.

"Valitettavasti tällä rataosalla emme ole pystyneet vähentämään tasoristeyksien määrää, sillä paikoitellen tiet ja rata kulkevat lähellä toisiaan ja vieläpä hyvin likellä asutusta, joten kiertoteitä ei ole voitu rakentaa. Lisäämällä viimeisintä tekniikkaa tasoristeyksiin, turvallisuutta saadaan kuitenkin kohennettua huomattavasti ", Koistinen sanoo.

Toinen merkittävä hanke on alkamassa rataosalla Tampere-Pori. Tällä 40 miljoonan euron projektilla lisätään lähellä asuvien ja liikkuvien mahdollisuuksia ylittää rata entistä turvallisemmin, kun nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin tai varustellaan turvalaittein sekä parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Väylävirasto kertoo aktiivisesti kaikista meneillään olevista tasoristeyshankkeistaan: Kohteet ja lisätietoa löytyy tästä kartasta.

Vaikka turvallisuus lisääntyy, kulkijan oma käytös silti ratkaisee

Kaikki investointi- ja kunnossapitohankkeet tulevat näkymään tulevina vuosina onnettomuusmäärien vähenemisenä.

"Sitä mukaa, kun tasoristeysten määrää on saatu vähennettyä, myös onnettomuuksien määrät ovat vähentyneet", Koistinen iloitsee.

"Mikään meidän tekemämme työ ei kuitenkaan poista tasoristeyksen käyttäjän velvollisuutta olla valppaana, kun hän ylittää rataa autolla tai muilla keinoin", Koistinen muistuttaa.

Toimi näin, kun kohtaat tasoristeyksen:

1. Hiljennä ja keskity. Vauhtia tulee hiljentää jo hyvissä ajoin, liikuit sitten autolla, pyörällä tai jalan. Minimoi myös keskittymistä häiritsevät tekijät.
2. Katso ja kuuntele. Tarkista molemmat suunnat ennen raiteiden ylitystä. Muista, että tasoristeys ei ole suojatie ja junalla on aina etuajo-oikeus.
3. Ylitä rata, kun se on turvallista. Vastuu radan turvallisesta ylittämisestä on aina ylittäjällä itsellään.

Tasoristeys on päivän tärkein pysähdys! Turvallista tasoristeyspäivää - tänään ja kaikkina muinakin päivinä!

Lisätietoja:
asiantuntija, liikenneturvallisuus Jarmo Koistinen, p. 029 534 3166, [email protected]

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.