Hyppää sisältöön

Väylävirasto pyytää lausuntoja väyläverkon vuosien 2024-2031 investointiohjelman luonnokseen

Julkaistu 1.2.2023 11.04

 

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman. Investointiohjelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne12-suunnitelman, toimeenpanoa. Lausuntoja saa antaa 28.2.2023 saakka.

Vuosien 2024–2031 investointiohjelman luonnos on Väyläviraston ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa. Ohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.  Sen sijaan aiemmin päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.

Investointiohjelman luonnos on Liikenne12-suunnitelman tavoitteiden ja talouskehyksen mukainen.

"Meidän tulee pysyä investointiohjelmassa talouskehyksen raameissa. Kustannustason nousun takia hankkeita mahtuu aiempaa vähemmän investointiohjelmaan", kertoo toimialajohtaja Pekka Rajala Väylävirastosta.

Viime vuonna julkaistuun investointiohjelmaan verrattuna uutena asiana investointiohjelmassa ovat EU-tukirahakelpoiset hankkeet.

"Toivomme investointiohjelmasta palautetta ja kehittämisehdotuksia lausuntojen kautta", Rajala toteaa.

Lausuntoja kerätään lausuntopalvelu.fi:ssä

Väylävirasto pyytää lausunnoissa huomioita erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?
  • Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?
  • Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset?
  • Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa?
  • Minkä investointiohjelman ulkopuolisten kohteiden suunnittelua tulisi vaikuttavuuden perusteella edistää lähivuosina investointiohjelman tulevia päivityskierroksia varten?
  • Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?

Lausuntoja kerätään lausuntopalvelu.fi:ssä 28.2.2023 saakka. Tämän jälkeen Väylävirasto käy läpi lausunnot ja viimeistelee investointiohjelman. Investointiohjelma on tarkoitus julkaista toukokuussa 2023.

Lue lisää, anna lausunto ja vaikuta.

Lisätietoja

Toimialajohtaja, liikenneverkkojen suunnittelu Pekka Rajala p. 0295 34 3626, [email protected]

Lausuntopalvelu.fi -linkki: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6f42f622-c926-4c0b-b113-d0a260c71a36&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.