Hyppää sisältöön

Väylävirasto parantaa 300 tasoristeyksen turvallisuutta

Julkaistu 18.12.2020 9.55

Vuonna 2018 alkunsa saanut LVM:n nelivuotinen tasoristeysohjelma etenee. Alun perin vain 65 tasoristeystä koskenut toimenpidelistaus on venynyt ja kaikkiaan Väylävirasto saa parannettua erilaisin ratkaisuin 300 tasoristeyksen turvallisuutta.

"Korvaavat tieyhteydet ovat olleet meidän päämetodimme. Se on osoittautunut hyväksi tavaksi. Kun saamme joltain alueelta poistettu 3-4 tasoristeystä ja ohjaamme liikenteen turvallisemman tasoristeyksen kautta, lähialueen kulkijoiden turvallisuus paranee huimasti", kertoo liikenneturvallisuusasiantuntija Jarmo Koistinen Väylävirastosta.

Tämänhetkisen arvion mukaan 162 tasoristeystä suljetaan ja 134 tasoristeyksen olosuhteita kehitetään.

"Tämä tarkoittaa, että parannamme näkemäalueita ja risteyskulmia, kunnostamme odotustasanteita ja alennamme junien nopeuksia tasoristeysten kohdalla. Lisäksi Lahti-Heinola-rataosalle saatiin 23 tasoristeykseen valot", Koistinen sanoo.

Yhteensä 41 tasoristeykseen asennetaan turvalaitteet. Viiteen lisätään valo- ja äänivaroituslaitokset ja loppuihin 36 tasoristeykseen rakennetaan puolipuomilaitokset.

Tasoristeysonnettomuuksia tapahtuu kaikista toimenpiteistä huolimatta

Vuoden 2019 lopussa valtion rataverkolla oli 2696 tasoristeystä. Luku sisältää sekä pääradat että sivuraiteet. Suurin osa (75%) tasoristeyksistä on niin kutsuttuja vartioimattomia tasoristeyksiä eli niissä ei ole varoituslaitosta. Valtion rataverkon lisäksi tasoristeyksiä sijaitsee yksityisraiteilla, joilla arvioidaan olevan joitakin satoja tasoristeyksiä.

"Vaikka tasoristeyksiä on edelleen runsaasti, niitä on saatu poistettua vuosikymmenien saatossa useita satoja. Olemme menossa kovaa vauhtia oikeaan suuntaan", Koistinen huomauttaa.

Vaikka lisääntyneen liikennevalistuksen ja tasoristeysten parantamisten myötä myös onnettomuuksien määrä on saatu pienenemään, silti niitä tapahtuu edelleen.

"Tasoristeysonnettomuuksien määrät pyörivät nykyisin noin 15 onnettomuuden vuositasolla. Pääosin onnettomuuksista selvitään joko säikähdyksellä tai peltivaurioin, mutta tänä vuonna on valitettavasti sattunut kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta", Koistinen toteaa vakavana.

Jokainen onnettomuus- tai vähältä piti -tilanne on liikaa, joten Väylävirasto tuleekin kampanjoimaan ensi vuonna tämän asian tiimoilta.

"Valistuksella pyrimme saamaan ihmiset ymmärtämään, että tasoristeykset on otettava vakavasti", Koistinen summaa.

Näin ylität tasoristeyksen turvallisesti

- kun näet tasoristeyksen varoitusmerkin, hiljennä nopeutta
- varmista, ettei junaa ole tulossa
- pysähdy, jos juna lähestyy
- pysähdy myös, jos varoituslaitteet hälyttävät tai jos puomi on alhaalla tai laskeutumassa
- tarvittaessa raota ikkunaa ja kuuntele, onko juna tulossa

Ole aina varovainen tasoristeyksessä!

Lisätietoja:

asiantuntija, liikenneturvallisuus Jarmo Koistinen, p. 029 534 3166, [email protected]

   

Liitteet