Hyppää sisältöön

Väyläverkon investointiohjelmaan saapui noin 250 lausuntoa

Julkaistu 16.9.2021 14.53

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toimeenpaneva väyläverkon investointiohjelma siirtyy viimeistelyvaiheeseen. Väylävirasto sai ohjelmaan noin 250 lausuntoa, joita viimeistelyssä hyödynnetään.

Osana ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (ns. Liikenne12) toimeenpanoa Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman. Investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva esitys rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Valtion väyläverkon investointihankkeista päättää eduskunta talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Ensimmäisen, vuosille 2022-29 laaditun investointiohjelmaluonnoksen lausuntokierros päättyi 15.9.2021 ja määräaikaan mennessä saapui noin 250 lausuntoa.

Hiukan yli puolet lausunnoista tuli kunnilta. Lisäksi lausunnonantajien joukossa olivat mm. kaikki maakuntaliitot, valtion virastoja ja laitoksia sekä yrityksiä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä. Lausunto saatiin myös neljältä yksityishenkilöltä.

Väylävirasto hyödyntää lausuntoja investointiohjelman viimeistelyssä.

Investointiohjelma toteuttaa osaltaan Liikenne 12 suunnitelmaa

Väyläverkon investointiohjelma perustuu Liikenne12-suunnitelmaan, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kokoamaan liikennejärjestelmän strategiseen tilannekuvaan ja näissä tunnistettuihin tarpeisiin, useisiin verkollisiin selvityksiin sekä vaikutusten arvioinnista saatuun tietoon.

Investointiohjelmaluonnoksen talouskehys on määritelty Liikenne12-suunnitelmassa.  Kaikkien väylämuotojen uusiin kehittämishankkeisiin on kohdennettu noin 2,5 miljardia euroa ja pienempiin parantamishankkeisiin noin 800 miljoonaa euroa kahdeksan vuoden aikana. Liikenne12-suunnitelmassa esitetään myös perusväylänpidon rahoitustason nostoa 1,4 miljardiin euroon vuodessa alkaen vuodesta 2025 . Investointiohjelman talouskehys tarkistetaan Liikenne 12 -suunnitelman päivityksen yhteydessä, ja ohjelmaa toteutetaan kulloinkin käytettävissä olevan rahoituksen mukaan.

Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa ja se sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita.  Investointiohjelma päivitetään vuosittain ja rahoituksen kohdentamisessa huomioidaan toimintaympäristön merkittävät muutokset ja muut akuutit tarpeet.

Lisätietoja:

Toimialajohtaja, liikenneverkkojen suunnittelu Pekka Rajala p. 0295 34 3626, [email protected]


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.